Diskussionsforum

 - Forum - Statistik - Sök -
schackOnline diskussionsforum / Schackdiskussion / Hur ska vi få större prissummor i svenskt klubbschack?
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 11 . 12 . >>
Författare Meddelande
gubbengrå
Medlem
#31 Skrivet: 21 Maj 2016 12:37

Citerar: IvarBlå1, #30:
Du tycker alltså att schackets status är bra idag?


Jag har ingen helhets översikt om schackets status i dag. Så där avstår jag att säga något.
Men jag har har pratat en del schack med spelare som bara kan lite mer än reglerna , eller bara det. Och i dessa samtal har det klart framgått att spelet framstår som mycket intressant och lockande.

Däremot kan det vara ett stort steg för dessa latenta entusiaster att verkligen ta sig till en schackklubb. En möjlig förklaring till denna skygghet, kan vara att schacket, paradoxalt nog kan ha lite för hög status i deras ögon. Det framstår att vara för djupingar, smartingar. ingenting för klåpare som dem.


IvarBlå1
#32 Skrivet: 21 Maj 2016 12:43

Citerar: gubbengrå, #31:
Men jag har har pratat en del schack med spelare som bara kan lite mer än reglerna , eller bara det. Och i dessa samtal har det klart framgått att spelet framstår som mycket intressant och lockande.

Jag tror att det mest är skolungdomar vi måste locka, både för toppen och bredden. Men det utesluter ju inte de som är lite äldre, huvudsaken är ju att det populariseras.


Gilly
Medlem
#33 Skrivet: 21 Maj 2016 13:54

Citerar: IvarBlå1, #32:
huvudsaken är ju att det populariseras.

I vilkens intresse måste schacket populariseras?


IvarBlå1
#34 Skrivet: 21 Maj 2016 14:06

Citerar: Gilly, #33:
vilkens intresse måste schacket populariseras

Det har visat sig i studier att i de länder som har schack som skolämne är barnen lugnare. Alltså, i slutändan får vi ett lugnare samhälle. 2. I som nämnts schackspelarnas eget intresse med mer pengar. För du ställer väl hellre upp i en turnering med 3000 kr i förstapris än 1000 med samma deltagare.


IvarBlå1
#35 Skrivet: 21 Maj 2016 14:15

Ett exempel: http://skolvarlden.se/artiklar/schackforbund-vill- ha-med-schack-i-undervisningen

gubbengrå
Medlem
#36 Skrivet: 21 Maj 2016 14:16

Citerar: IvarBlå1, #34:
som nämnts schackspelarnas eget intresse med mer pengar. För du ställer väl hellre upp i en turnering med 3000 kr i förstapris än 1000 med samma deltagare.

Ok. Man kan resonera så att spelet blir intressantare om det det gäller något som ligger utanför brädet: pengar, prestige, ranking, klasstillhörighet. Man instrumentaliserar spelet. Låter det bli till ett redskap för något annat.I sig självt är det inte tillräckligt intressant för att man skall orka lägga ned all denna tid på det.

För egen del resonerar jag inte så. Men jag tror att en hel del gör det.


Gilly
Medlem
#37 Skrivet: 21 Maj 2016 14:21

Citerar: IvarBlå1, #34:
Det har visat sig i studier att i de länder som har schack som skolämne är barnen lugnare

Som tillvalsämne kan man ju ha tex schack, men det går ju inte att tvinga alla att lära sig spela schack.
Skoleleverna skulle behöva ha en timmes idrott varje skoldag men många struntar ju i det även om det så bara är en timme i veckan. Med andra ord gör inte folk, speciellt inte barn, vad de borde göra för att det är bra för dem.


IvarBlå1
#38 Skrivet: 21 Maj 2016 14:22

Läs #35

Gilly
Medlem
#39 Skrivet: 21 Maj 2016 14:39

Det är naivt att tro att schack skulle kunna bli ett skolämne. Artikeln du hänvisar till är en partsinlaga, även om jag tror den innehåller en hel del substans. Men glöm tanken på ett skolämne.
Min poäng är att skolan idag ser annorlunda ut jämfört med en del andra länder där det är rektorer och lärare som bestämmer. I Sverige är det eleverna som bestämmer, vi har en skola i fritt fall.


mugabe
Medlem
#40 Skrivet: 21 Maj 2016 14:52

Jag har ställt fram två schackspel i uppehållsrummet på gymnasieskolan där jag arbetar. Dessa är oftast upptagna, så intresset finns nog om möjligheterna ges.

IvarBlå1
#41 Skrivet: 21 Maj 2016 14:56 - Redigerad av: IvarBlå1

Kanske är det beroende på vilken skola man går i. Vare sig det blir ett skolämne eller inte så har projektet bara visat på fördelar. Och med en utbredning kan vi få ett lugnare skolklimat och ökat schackintresse vilket är det som den här tråden försöker finna vägar till.

Vert
Medlem
#42 Skrivet: 21 Maj 2016 15:18 - Redigerad av: Vert

Mina reflektioner i några av de frågor som diskuteras här:

Schack i skolan
Jag är skapligt intresserad av skolpolitik, skoldebatt m.m., och dessutom någorlunda insatt. Man läser med jämna mellanrum om debattörer som anser att olika "specialintressen" borde införas på skolschemat. Sålunda har jag de senaste åren sett förslag om att införa schack, mer idrott och hälsa, ekonomi/privatekonomi/hushållsekonomi, antirasism, sex och samlevnad samt säkert ytterligare någonting som jag i hastigheten har glömt. Samtliga de som lägger fram den här typen av förslag har naturligtvis goda argument - det finns alltid något land som har provat och uppnått goda resultat! - men trots det anser jag att det är fel väg att gå. Givet de problem den svenska skolan har krävs snarare en minskning av antalet ämnen (även om jag inte har någon aning om vad som ska tas bort, en fråga som för övrigt inte bör diskuteras här). Således anser jag inte att schack ska in på skolschemat.

Vad gäller frågan om schack i skolan i övrigt så anser jag att skolschackklubbar är en mycket bra idé. Kristallens SK i Stockholm bedriver sin verksamhet i en skola och har på så sätt ett naturligt inflöde av skolbarn. Detta kan på sikt vitalisera klubbens medlemstal och verksamhet och gör dessutom att barnen får en bra fritidsaktivitet att sysselsätta sig med. Dessutom finns de tidigare nämnda fördelarna som t.ex. rumslig intelligens och koncentrationsförmåga. Som helhet anser jag således att schack i skolan är rätt, men schack på schemat är fel.

Schack och sponsring
Sponsring är i grund och botten att ett företag (eller möjligen en privatperson, s.k. mecenat) bidrar med pengar till någon verksamhet i förhoppning om att detta ska generera andra, svårligen kvantifierbara fördelar för företaget (eller möjligen privatpersonen). Det kan t.ex. handla om ökad varumärkeskännedom. I schackdebatten hörs ofta - t.ex. i denna diskussion - åsikten att schacket måste locka fler och större sponsorer för att på så sätt öka sponsorintäkterna.

Enligt min åsikt är detta ingen självklarhet. De ytterligare pengarna/intäkterna kan naturligtvis vara en fördel, men de är inget självändamål; pengar är inget mål i sig utan endast ett medel. Om syftet är att fler klubbar ska kunna elitsatsa genom att anlita stormästare och på så sätt försöka avancera i seriesystemet så är det ingenting som tilltalar mig som glad amatör. Effekten blir att jag kommer att harva vidare i division III i det allsvenska seriesystemet medan min klubbs förstalag kan satsa hårdare på sin elitverksamhet, vilket naturligtvis gör mig detsamma.

Citerar: IvarBlå1, #34:
För du ställer väl hellre upp i en turnering med 3000 kr i förstapris än 1000 med samma deltagare.

Nej, jag anser att schack som sådant - som spel, som sport, som "vetenskap", som kamp och som konstform - är det intressanta. Jag studerade t.ex. en gång i tiden ställningen efter 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 f5 4. Sc3 fxe4 5. Sxe4 Sf6 6. Sxf6+ Dxf6 7. De2 Le7 8. Lxc6 dxc6 9. Sxe5 Lf5. Det ansågs att svart skulle välja åt vilket håll han/hon skulle rockera beroende på om vit spelade 10. d3 eller 10. d4, nämligen 10. d3 O-O! respektive 10. d4 O-O-O!. Således spelar vit 10. O-O (då 10. - Lxc2 11. d3 vinner för vit) och sedan väljer han/hon det mest lämpliga d-bondedraget beroende på hur svart rockerar. Denna typ av analyser - den känsla av att komma "sanningen" närmare - är, enligt min åsikt, mycket mer intressanta än huruvida prispengarna är 1 000 kronor eller 2 000 kronor.

Bör schacket populariseras?
Precis som i frågan om sponsring beror svaret på vad man anser att syftet är. Med popularisering avses här att fler börjar spela och/eller intressera sig för schack. Jag anser inte att ökad popularisering - mer schack i media, fler TV-sändningar - är någonting som är positivt per se, även om det ofta brukar antas och hävdas - t.ex. tidigare i denna diskussion - att det är positivt.

Som jag ser på saken kan en popularisering av schacket vara positiv eftersom den kan leda till fler schackspelare att spela mot, analysera med, umgås med osv.; det är alltid intressant att träffa människor som delar ens specialintresse. Vidare finns argumentet att schacket helt enkelt är så otroligt kul att man unnar sina medmänniskor att själva få uppleva detta, dvs. det handlar till viss del om en vilja att sprida schackets "evangelium" till alla stackare som ännu inte fått möjlighet att fördjupa sig i öppningsteori, mittpelskamp och slutspelskonst.

Avslutning
Vad vill jag då med allt detta? Jo, jag anser att om den ökade populariteten och penningmängden används för att (i) fler riktigt bra spelare ska kunna spela schack professionellt, (ii) fler svenska klubbar ska kunna anlita stormästare i det allsvenska seriesystemet och (iii) fler stora tävlingar med fler professionella spelare kan anordnas i Sverige, då är en sådan popularisering helt poänglös.

Däremot, om populariseringen sker i syfte att (i) inviga fler spelare i schackets förtrollade värld, (ii) hjälpa barn och ungdomar till en rolig och nyttig (matematik, rumslig intelligens, koncentrationsförmåga!) fritidsaktivitet och (iii) möjliggöra att klubbar hyr in bra spelare för att föreläsa för klubbens medlemmar, då är en sådan popularisering utmärkt!

På samma sätt: om pengarna som mer sponsring ger används för att bekosta stormästare som deltar i det allsvenska seriesystemet så kan jag vara utan den, men används pengarna för att möjliggöra för barn, ungdomar (och även vuxna) med sämre ekonomiska villkor att t.ex. följa med på bortamatcher i det allsvenska seriesystemet eller t.o.m. någon turnering utomlands så är det alldeles utmärkt! Slutsatsen blir alltså - åtminstone för mig - att frågan om sponsringen och populariseringens vara eller inte vara "til syvende og sidst" blir en fråga om deras syfte.


IvarBlå1
#43 Skrivet: 21 Maj 2016 15:36

Det var någon innan som sa att vi får vänta med en boom till vi får en svensk Carlsen. Jag tror att ett stort antal nya medlemmar i klubbar och därmed ökade medlemsavgifter kan generera i en ny Carlsen. Och jag tycker att du ser det lite väl egoistiskt när du säger att du inte har någon nytta av det. Fortsätt och harva i div.2, Vert och ha kul bara. F.ö är det inget som säger att vi måste ha en ny Carlsen. Schack projektet visade ju att barnen blir lugnare och i slutändan får vi också ett lugnare samhälle.

Gilly
Medlem
#44 Skrivet: 21 Maj 2016 16:07

Citerar: IvarBlå1, #43:
Schack projektet visade ju att barnen blir lugnare och i slutändan får vi också ett lugnare samhälle.

Det är nog ingen som ifrågasätter projektet, men många som inser det ogenomförbara i det.


chessexplorer
Medlem
#45 Skrivet: 21 Maj 2016 16:10 - Redigerad av: chessexplorer

Citerar: Falconetti, #13:
er Girl-Power. Schack kommer aldrig bli stort i Sverige om vi inte har många tjejer. Skapa bra schackmiljö i alla klubbar för tjejer mellan 12-18 år. Börja med att städa toaletterna!


Jag håller med om att vi behöver fler tjejer för att schacket skall bli stort i Sverige, men jag tror inte att problemet för tjejerna är skitiga toaletter eller dåligt bemötande på schackklubbarna. Jag tror tjejernas problem är att det är genant att kompisarna tror att man spenderar fritiden på att spela spel med gamla gubbar. Webbsändningar av Flick-SM och liknande turneringar kan lösa det problemet. Webbsändningarna skall i första hand vända sig till personer som inte spelar schack i klubb.

Vi skall självklart inte bara webbsända tjejtävlingar, utan alla ungdomstävlingar. I Schack-SM kommenterar Jesper Hall SM-gruppen. Det är den yngsta gruppen som borde webbsändas, och kommenteras, om vi vill ha fler medlemmar. Där kan man kanske begripa vad som händer i partierna även om man inte är stormästare själv, och man kan bli sugen på att börja spela själv, eller att skicka sina barn till schackklubben.


Gilly
Medlem
#46 Skrivet: 21 Maj 2016 16:23

Citerar: chessexplorer, #45:
Skapa bra schackmiljö i alla klubbar för tjejer mellan 12-18 år. Börja med att städa toaletterna!

Det där är en fördom. De snuskigaste offentliga toaletterna är damernas toaletter, det vet de som sysslar med städning.


chessexplorer
Medlem
#47 Skrivet: 21 Maj 2016 16:39

"Bränd Himmel"-Gilly?

Det är nog bra med rena toaletter, och om klubbens toaletter är skitiga så beror det huvudsakligen inte på tjejerna i klubben. Jag menar bara att jag inte tror att det är situationen i schackklubbarna som är tjejernas problem utan statusen utanför schackklubbarna.


IvarBlå1
#48 Skrivet: 21 Maj 2016 17:15

Är inte länken i #35 bästa sättet att få tjejer med till klubben också?

chessexplorer
Medlem
#49 Skrivet: 21 Maj 2016 17:30

Det är ett bra sätt att få tjejer att börja spela schack. Problemet är att de slutar med schack i samband med att de byter skola, till exempel när de skall börja i högstadiet.

IvarBlå1
#50 Skrivet: 21 Maj 2016 17:38 - Redigerad av: IvarBlå1

Citerar: chessexplorer, #49:
Problemet är att de slutar med schack i samband med att de byter skola, till exempel när de skall börja i högstadiet.

Är du säker på det? Finns säkert många som blivit så bitna att de fortsätter med det fast de börjar högstadiet. Och det räcker att de får med sig en kompis så har vi snart en ny Pia Cramling


chessexplorer
Medlem
#51 Skrivet: 21 Maj 2016 18:46

Citerar: IvarBlå1, #50:
Är du säker på det? Finns säkert många som blivit så bitna att de fortsätter med det fast de börjar högstadiet.


Var hittar du de tjejerna? Det finns kanske 50 schacktjejer i Sverige som är födda på 1900-talet. Det finns säkert mer än 50 schacktjejer som är födda år 2005.


Gilly
Medlem
#52 Skrivet: 21 Maj 2016 18:55

Tyvärr har det väl visat sig att tjejerna saknar uthålligheten som krävs för att bli en bra schackspelare och slutar långt innan de nått sin potential.
Att satsa hårt på tjejerna kan visa sig bli som när fan klippte grisen: mycket skrik för lite ull


IvarBlå1
#53 Skrivet: 21 Maj 2016 18:59 - Redigerad av: IvarBlå1

Lösa spekulationer som du inte har något belägg för. Men jag är rätt så säker på att vi inom några år har minst 100 schacktjejer som är födda 2005 eller senare, chessexplorer.

Gilly
Medlem
#54 Skrivet: 21 Maj 2016 19:01

Citerar: IvarBlå1, #53:
Lösa spekulationer som du inte har något belägg för

Så klart provocerade jag, men om vi ser till verkligheten så undrar jag var tjejerna är


IvarBlå1
#55 Skrivet: 21 Maj 2016 19:07 - Redigerad av: IvarBlå1

De har väl svårt att få någon med sig. Men det här är så uttjatat nu så jag ägnar mig åt roligare saker Tror dock att vi snart har ett trendbrott.

chessexplorer
Medlem
#56 Skrivet: 21 Maj 2016 19:15 - Redigerad av: chessexplorer

Jag menar inte att vi skall satsa hårt på de tjejer som spelar schack. Det ger inget eftersom tjejerna som sagt slutar innan de har nått sin potential.

För några år sedan var det en tysk schacktjej som påstod att killarna var bättre än tjejerna för att det fanns mer pengar i herrturneringarna än i damturneringarna. Är det någon som har hört talas om någon herrturnering? Att det finns så lite pengar i damturneringarna beror på att det finns så få tjejer som spelar schack, och att det bara finns killar i "herrturneringarna" beror på att de tjejer som skulle ha spelat där slutade med schack när de kom upp i 13-årsåldern.

I de Amerikanska mästerskapen nyligen var det dubbelt så stora prispengar i den öppna gruppen som i damgruppen. Vissa som tittade tyckte det var orättvist att killarna fick mer prispengar än tjejerna, men om vi antar att 2 % av de vuxna schackspelarna i USA är tjejer så är tjejerna väldigt gynnade när 33% av prispengarna är reserverade för dem.

Vi måste få de tjejer som inte spelar schack att tycka att det är normalt att spela schack, även om man är tjej. Då kan vi behålla de tjejer som spelar schack, utan att särbehandla eller gynna dem.


chessexplorer
Medlem
#57 Skrivet: 21 Maj 2016 19:21

Jag trodde vi skulle få ett trendbrott år 2010 när några tjejer startade sidan "schackpinglorna.com". Det är sådana saker vi behöver. Problemet var att tjejer som inte spelade schack inte läste om schackpinglorna, så sidan gav inte så mycket.

chessexplorer
Medlem
#58 Skrivet: 21 Maj 2016 19:45

Om alla tjejer här på SchackOnline som är med på Facebook byter till en Facebookbild där de spelar schack så får vi kanske till ett trendbrott. När sedan tjejerna har kommit upp i killarnas nivå kommer vi att vara världsdominerande på damsidan. Då kommer det inte att vara något problem att få ökad sponsring och större prissummor i klubbschacket.

Jag hoppas alla kommer ihåg att skicka 20% av sponsorintäkterna till mig, för det var min idé som orsakade trendbrottet.

Jag hoppas jag inte gick händelserna i förväg nu.


chessexplorer
Medlem
#59 Skrivet: 21 Maj 2016 20:16

Citerar: IvarBlå1, #53:
Lösa spekulationer som du inte har något belägg för. Men jag är rätt så säker på att vi inom några år har minst 100 schacktjejer som är födda 2005 eller senare, chessexplorer.


Vi har redan flera hundra schacktjejer som är födda 2005 eller senare. Vi har kanske flera tusen schacktjejer som är födda 2005 eller senare. Problemet är att väldigt få av dem fortfarande kommer att spela schack om några år.


farbrorjo
Medlem
#60 Skrivet: 22 Maj 2016 16:44 - Redigerad av: farbrorjo

Citerar: Gilly, #39:
Det är naivt att tro att schack skulle kunna bli ett skolämne.


Varför det? Redan nu finns det på ett antal skolor runtom i landet där man i år 6-9 (eller för dem som har det konceptet, år 7-9) i grundskolan kan ha det som tillval på schemat under det som under åren har kallats för Fritt Valt Arbete, Elevens val o s v...Men du kanske avser schack som ett självständigt ämne som det sätts betyg i och som därigenom skulle få samma status som kärnämnena svenska, engelska och matematik? Ja, i så fall är det sannerligen naivt och dessutom fel i mina ögon, men huvudsaken är väl att det finns något mer än schackfyran som kan få kidsen att få upp ögonen för detta ädla spel?


<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 11 . 12 . >>
Du måste logga in för att kunna posta!
 

Powered by forum software miniBB™ © 2001-2006