Verktyg

Denna sida samlar diverse verktyg som skapats i syfte att testa och utveckla några av de funktioner schackOnline använder sig av.

bobby fischer fischerandom Fischerandom-generator (även kallad Chess960). Generera en helt slumpmässig utgångsposition för ett Fischerandom-parti. Du har även möjlighet att skriva in en startpositions id-nummer för att få upp den på brädet och kunna återkomma till den.
rating kalkulator Ratingräknare. Räkna snabbt och enkelt ut ditt nya ratingtal med denna räknare.