Generera en startställning för Fischerandom (Chess960)

Instruktioner:

Varje gång denna sida laddas om slumpas en ny startställning för Fischerandom fram på brädet. Kopiera ner ställningen på ett bräde och tuta och kör! Tips: Notera vilket ställningsnummer ställningen har, så att du kan återkomma och få upp samma ställning igen!

Vad är Fischerandom? Regler! (också kallat Chess960 efter antalet möjliga startpositioner)

Ställning #103

Svart damSvart springareSvart löpareSvart tornSvart springareSvart kungSvart tornSvart löpare
Svart bondeSvart bondeSvart bondeSvart bondeSvart bondeSvart bondeSvart bondeSvart bonde
Vit bondeVit bondeVit bondeVit bondeVit bondeVit bondeVit bondeVit bonde
Vit damVit springareVit löpareVitt tornVit springareVit kungVitt tornVit löpare

Ställningsnummer:

Fen-sträng: