Hur vinner man då? - schackOnline
 
Nybörjare
Vad är schack?
Vad går det ut på?
Lär dig pjäserna
Så vinner du
Notation
Tio tips
Öppningar
Schack-klockan
Spela schack!
Partier
Schack-rekord
Krimskrams
Ordlista
Ratingräknare
Filarkivet
Länkar
Forum
Sök på sidan
Kontakta
Sitemap
Om sidan

 

Ja, men hur vinner man då frågar du kanske...

Vinna kan man göra på flera sätt. Absolut vanligast när nybörjare spelar är att en av spelarna sätter motståndaren "matt". Matt blir den spelare vars kung är schackad och inte kan flytta till något fält som inte är hotat av någon av motståndarens pjäser, eller ställa någon av sina egna pjäser emellan. Och en Kung är schackad när en av motståndarens pjäser hotar att ta Kungen. När Kungen står i schack så måste antingen Kungen flyttas, någon egen pjäs ställas emellan eller ta den pjäsen som schackar.

Ta en titt på bilden till höger. Det vita tornet hotar att ta kungen i nästa drag. Kungen står alltså i schack kan inte gå någonstans där den inte är hotad. Det går heller inte att ställa någonting emellan och inte att ta tornet. Det är alltså matt.
Här nere till vänster finns också en mattställning: Jag har ritat dit strecken för att du lättare ska kunna se vilka fält pjäserna hotar. Som du ser så är den svarta Kungen schackad av den vita löparen och Kungen kan inte fly till något annat fält utan att fortfarande stå i schack.

[vidare]