Specialdrag - schackOnline
 
Nybörjare
Vad är schack?
Vad går det ut på?
Lär dig pjäserna
Så vinner du
Notation
Tio tips
Öppningar
Schack-klockan
Spela schack!
Partier
Schack-rekord
Krimskrams
Ordlista
Ratingräknare
Filarkivet
Länkar
Forum
Sök på sidan
Kontakta
Sitemap
Om sidan

 

Specialdrag

Här följer tre specialdrag som det gäller att kunna när man spelar: Rockad, En-passant och Promovering.

Rockad är faktiskt ett av de mest viktigaste dragen man ska göra när man spelar. Det är till för att med ett drag ställa kungen i säkerhet och samtidigt få ett av Tornen med i spelet. Man gör alltså rockad med kungen och ett av tornen. Det finns några villkor för att man ska få göra rockad: Vare sig Kungen eller det Torn man vill använda får ha flyttats tidigare under partiet. Det måste också vara en fri väg mellan Kungen och Tornet, det får alltså inte stå någon annan pjäs emellan dem. Rockad får man heller inte göra om Kungen står i schack, eller om någon av de tomma fälten Kungen ska flytta över är hotad, av någon av motståndarens pjäser.

När alla de här villkoren är uppfyllda då kan du göra rockad. Det sker genom att flytta kungen två steg åt det håll Tornet står som du vill rockera med. Flytta alltså Kungen två steg och ställ sedan Tornet på det närmaste fältet på andra sidan Kungen. Titta på bilden uppe till höger så förstår du. Rockad görs i ett enda drag och det är faktiskt den enda gången man får flytta två av sina pjäser på en gång. Viktigt att tänka på när man gör rockad i tävlingsschack är att man måste röra/flytta kungen först, tornet sen, annars måste man bara flytta tornet, (rörd är förd-regeln.)

Det finns två olika typer av rockad. Om man väljer att göra rockad så att Tornet bara behöver flyttas två steg för att komma på närmast lediga fält på andra sidan Kungen (som på bilden) kallas det "kort rockad", och om Tornet på motsvarande sätt behöver flytta tre rutor kallas det "lång rockad" (bilden till vänster.)


En-passant (ett franskt ord som ordagrant betyder "i förbigående") är nog den mest krångliga manövern, både att göra och att förklara :-)

Du kan bara göra en passant när motståndaren har flyttat en av sina bönder två steg framåt, alltså från sitt utgångsläge. Samtidigt måste du ha en egen bonde som är på samma rad precis intill det fält där motståndarens nyss flyttade bonde landade. Då är det tillåtet att ta motståndarens bonde genom att ställa sin bonde på det tomma fältet bakom den bonde som motståndaren just flyttat och ta den bonden av brädet. OBS! Det här draget, en-passant, får bara utföras omedelbart efter det att motståndaren har flyttat sin bonde två steg. Det är alltså inte tillåtet att vänta några drag för att sedan göra en-passant.

Jag vet, det låter kanske krångligt men kan kanske klarna om du tittar på diagrammet här under. Klicka på pilen till höger så ser du att vit går två steg med sin bonde, och den hamnar bredvid svarts bonde, som i nästa drag tar vits bonde precis så som jag har försökt förklara.1.f4+ gxf3 *


Promovering är något som faktiskt ofta avgör ett parti när spelare som inte är proffs spelar. Promotion sker när en bonde når den sista raden. När du har gått med en av dina bönder så att den når sista radens fält så ska du i nästa drag byta ut bonden mot en annan pjäs. Den pjäs bonden byts ut mot ställs bara på samma fält som bonden kom till på sista raden. Bonden får bytas mot vilken pjäs som helst förutom en Kung eller en annan bonde. Men 95% av alla gånger man kommer med en bonde till sista raden så byter man den mot en Dam eftersom att den är den starkaste pjäsen. I undantagsfall kan det vara bättre att byta bonden, t. ex. mot en Springare men det sker mycket sällan.

[tillbaka]