Ordlista - schackOnline
 
Nybörjare
Vad är schack?
Vad går det ut på?
Lär dig pjäserna
Så vinner du
Notation
Tio tips
Öppningar
Schack-klockan
Spela schack!
Partier
Schack-rekord
Krimskrams
Ordlista
Ratingräknare
Filarkivet
Länkar
Forum
Sök på sidan
Kontakta
Sitemap
Om sidan

 

Ordlista

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Å|Ä|Ö|


50-drags regeln - En regel som säger att om man inte tar en pjäs på över 50 drag slutar partiet i remi.


Algebraisk notation - Ett sätt att skriva upp dragen i ett parti på. Lär dig notera här...

Avdrags-schack - När man flyttar en pjäs och en av sina egna pjäser står bakom och då ställen motståndarens kung i schack.


Bondekedja - En rad av två eller fler bönder av samma färg diagonalt.

Blind-spel - När man spelar utan att få titta på schack-brädet, man säger då dragen med notation till varandra.

Blixt-parti - När man spelar med 5 minuter var på schack-klockan. Det kallas "blixt" eftersom det är ett förhållandevis snabbt parti.

Byta pjäs - När man "ger bort" en av sina pjäser och efter tar en av motståndarnas pjäser av samma valör.


Centrum - De fyra rutorna på mitten av schack-brädet, e4; e5; d4 och d5. I många schack-öppningar gäller det att ha så bra kontroll över centrum som möjligt.


Dubbel-bonde - När man har två bönder av samma färg på samma linje.

Dubbel-schack - När en pjäs schackar motståndarens kung och på samma gång flyttar ur vägen för en annan pjäs som schackar motståndarens kung. Alltså, två pjäser schackar på samma kung i samma drag.


ELO - Det mest använda ranking systemet.

En passant - läs om en passant här...


Fianchetto - En manöver när man flyttar g- eller b-bonden ett steg och sedan ställer sin löpare på rutan bakom (i öppningen).

FIDE - Federation International des Echecs, ett av världens största schackförbund.


Gaffel - När en pjäs eller bonde hotar att ta två pjäser (mer värdefull än den själv) på samma gång.

Gambit - När en spelare offrar (ger bort) en bonde i öppningen för att få fördel i ställningen.


J'adoube - Säger man när man vill ställa en pjäs tillrätta på brädet som till exmpel står snett. Ordet är franskt och betyder: "Jag rättar till".


Kombination - En planerad dragförljd som är gjord för att få motståndaren i en position med pjäserna som inte är bra för honom/henne.

Korrespondans schack - När man spelar schack via brev och skickar sitt senaste drag till motståndaren. Ett parti kan ofta ta ett år att slutföra, när man spelar en turnering spelar man många partier samtidigt. Det går också att spela "Korr" med e-mail.


Linje - En kolumn av rutor på schack-brädet som går från toppen av brädet till botten. Linjerna är bokstaverade från a - h i algebraisk notation.


Matt - "Slang-ord" för schackmatt.

Mittspel - Det andra stadiet i ett parti, (mellan öppningen och slutspelet.) Under det här stadiet byts de flesta pjäser av.


Patt - Uppkommer när det är en spelares tur att dra och han kan inte gå någonstans med någon pjäs. (OBS, kungen får ej vara schack.) Partiet är slut och blir oavgjort (remi).

PGN - Portable Game Notation, är det vanligaste formatet att spara schack-partier på en dator med. Man kan även läsa PGN-filer med tex. Anteckningar som en texfil.

Pjäs - Kallas alla schack-pjäser förutom bonde, (som kallas just bonde.)

Promotion - När en bonde kommer till sista raden och kan bytas ut mot en pjäs. Läs mer om promotion här...


Rad - Kallas de horisontella raderna av rutor på ett schack-bräde. De är numrerade från 1 - 8 i algebraisk notation.

Ranking - En numeriskt tal (fyr-siffrigt) som visar hur bra en spelare är. Talet baseras på mot vilka motståndare man har vunnit och förlorat i turneringar.

Rating - (se 'Ranking')

Remi - När partiet slutar oavgjort. Resultatet i en turnering blir då 1/2 poäng.


Schack-klocka - En klocka med två ur på, snvänds för att begränsa tiden ett parti kan ta att spela. Lär dig mer om schack-klockan här...

Simultan - När en spelare spelar schack mor flera motståndare på samma gång.

Slutspel - Det tredje och sista stadiet i ett parti, när det bara finns några få pjäser kvar på brädet.

Spikning - Är när en pjäs inte kan flytta pga. att den står som sköld mot en annan pjäs som skulle bli tagen om den inte fanns där. Man säger att man spikar en pjäs när man ställer den i det här läget.

Stormästare - En titel som ges ut av FIDE till mycket bra spelare.


Utveckling - Processen när man flyttar pjäserna från sin utgångsposition till en ruta där den står bättre.


Öppning - Det första stadiet i partiet där man utvecklar sina pjäser. Lär dig mer om öppningen här...


Är det något ord som fattas eller som du inte förstår? Skriv till mig.

[tillbaka]