Tips 9 - schackOnline
 
Nybörjare
Vad är schack?
Vad går det ut på?
Lär dig pjäserna
Så vinner du
Notation
Tio tips
Öppningar
Schack-klockan
Spela schack!
Partier
Schack-rekord
Krimskrams
Ordlista
Ratingräknare
Filarkivet
Länkar
Forum
Sök på sidan
Kontakta
Sitemap
Om sidan

 

Tips 9

Tänk på slutspelet
Från den första stund då partiet börjar så måste du vara medveten om att varje drag du gör kan vara avgörande för dina vinstchanser i slutspelet. Till exempel, i de tidigare delarna av partiet är en springare och en löpare ungefär lika mycket värda. Mot slutet å andra sidan, när det är färre pjäser kvar, kan löparen utöva sitt inflytande på alla delar av brädet samtidigt, medan springaren fortfarande bara tar sig fram väldigt långsamt. Så innan du byter en löpare mot en springare, tänk inte bara på de närmast följande dragen utan också på hur pjäsbytet kan påverka slutspelet.

Bondeställningar är ofta avgörande i slutspelet. När du tar en av motståndarens pjäser med en bonde , lämnar du ofta en öppning i din bondestruktur på linjen där bonden stod. Den linjen kan hjälpa dina torn och din dam att snabbt nå motståndarens sida av brädet. Men ibland kan det också att orsaka dubbelbönder, dvs. två bönder som står på samma linje. Dubbelbönder kan inte försvara varandra och är därför en nackdel i slutspelet. Om din motståndare överlever mittspelet så kan du få kämpa i uppförsbacke senare med dina dubbelbönder som är svaga.

Koncentrera dig mest på dina och din motståndares omedelbara planer – men ha alltid en tanke på slutspelet.

DIAGRAM JFrån första draget i ett parti är det viktigt att ha en bra bondeformation. Hur skulle du bedöma vits bondestruktur i den här ställningen?

>>lösning<<

DIAGRAM KI slutspelet är det vanligt att se en bonde som springer över brädet och blir en Dam. Så bönder är viktiga pjäser att hålla reda på. Studera ställningen ovan. Vem har ”bättre” bönder, vit eller svart?


<<-- Föregående Tips