Tips 8 - schackOnline
 
Nybörjare
Vad är schack?
Vad går det ut på?
Lär dig pjäserna
Så vinner du
Notation
Tio tips
Öppningar
Schack-klockan
Spela schack!
Partier
Schack-rekord
Krimskrams
Ordlista
Ratingräknare
Filarkivet
Länkar
Forum
Sök på sidan
Kontakta
Sitemap
Om sidan

 

Tips 8

Överväg när det är bra att byta av en pjäs och när det inte är det
Det bästa läget att byta av pjäser är när du i slutänden kan se att du tar pjäser som är mer värda än de du slår med (och därmed låter bli slagna). Det kallas att ”vinna material” (se Tips 4 -- Se till att du vet pjäsernas värde). Möjligheten att vinna material dyker inte alltid upp under ett parti, särskilt inte om din motståndare spelar försiktigt och noga.

Eftersom du antagligen kommer att ha många chanser att byta pjäser när du spelar ett parti, är det bra att veta när man ska och inte ska göra det. Då finns det finns flera viktiga faktorer att tänka på:

Som en grundläggande regel kan man säga att om du har någorlunda kontroll över partiet (dina pjäser är bättre utvecklade och du har kontroll över centrum osv.), då ska du undvika att byta pjäser, om det inte tydligt ökar din fördel. Ju färre pjäser varje spelare har, desto svagare blir hoten och attackerna, och desto enklare blir det för den försvarande sidan att gardera hoten.

Ett annat tillfälle när du inte ska byta pjäser är när din motståndare har trång ställning, och alltså har ett litet utrymme för sina pjäser att flytta på. Det är ju svårare att flytta många pjäser på ett litet utrymme än bara ett fåtal pjäser.

En sorts fördel du ofta kan få är när du byter av pjäser är att motståndarens pjässtruktur försvagas. Det sker om du, t.ex. kan ta en pjäs som din motståndare endast försvarar med bönder och han då får en dubbelbonde när han tar tillbaka. Vid sådana tillfällen är det ofta till fördel att slå.

Den spelare som leder i material (har mest värde i pjäser kvar på brädet) drar oftast fördel av att byta pjäser. Det fungerar som i fotboll eller ishockey; fem spelare kan inte alltid så lätt göra mål mot fyra motståndare. Men om ytterligare en spelare från varje sida försvinner så blir det lättare att göra mål: skillnaden i styrkeförhållandet blir tydligare

Sammanfattning: Det är oftast bra att byta pjäs om din motståndare har initiativet i partiet, om du har en trängd ställning, om du kan försvaga din motståndares bondestruktur och skapa dubbelbönder för honom och/eller om du leder materiellt. Det finns undantag förstås, men följ de här reglerna så borde du ha en fördel!