[Tillbaka till JSM-sidan]

Vad är korrschack?

Korrespondensschack, populärt benämnt korrschack, spelas genom att dragen skickas mellan spelarna via post, telefon, fax, e-post eller server. Korrschack innebär således att det finns ett visst avstånd mellan spelarna till skillnad från i närschack där man sitter och spelar mot varandra i samma lokal. 

Förr i tiden innebar korrschack uteslutande att man skickade postkort till sina motståndare. Ordet korrespondens kommer för övrigt från franskans correspondance som betyder brevväxling. Teknikutvecklingen har dock inneburit att korr nuförtiden ofta spelas med hjälp av e-post eller server. Därför är egentligen det tyska ordet "fernschach", dvs fjärrschack, en bättre benämning på spelformen. 

Än i dag har korr som spelas med hjälp av brevbärare många anhängare. Men korr som spelas via e-post eller server är mycket populärare beroende på lägre kostnader och snabbare partier. 

I korrschack varierar betänketiden beroende på turnering och spelform. Vanligt förekommande är 30, 40, 50 eller 60 dagar för 10 drag. Exempelvis kommer junior-SM i korr 2008 att spelas med 30 dagars betänketid för 10 drag och med partiförlust vid tidsöverskridning. Det innebär alltså att man i snitt har 3 dagar per drag.

Beroende på betänketid och spelform samt naturligtvis också hur många drag som görs, kan korrpartierna ta olika lång tid att slutföra. Spelar man postalt korrschack med en motståndare som bor i ett land där postväsendet inte är så utvecklat kan partiet ta flera år att slutföra. Spelar man korrschack via e-post eller server brukar dock korrpartierna kunna slutföras allt från några veckor upp till maximalt 1-2 år.

Oavsett hur man spelar korrschack så är det ett idealiskt alternativ för schackvänner som av yrkes-, familje-, bostads- eller hälsoskäl inte har möjlighet att spela närschack. Men det finns också många som har möjlighet att spela närschack som ändå föredrar korrschack. I korrschack har man en annan möjlighet att fördjupa sig i en ställning vilket innebär att partierna kan bli kvalitativt bättre. Tack vare korrschacket har man också möjlighet att lära känna schackspelare från hela världen i internationella korrturneringar. Sedan finns det också många närschackspelare som anser att korrschacket är en bra träning. 

Sveriges Schackförbunds Korrschackkommitté (SSKK) är Sveriges officiella organisation för korrschack. SSKK arrangerar korrschackturneringar av olika slag, bland annat SM-tävlingar. Dessutom är SSKK anslutet till det internationella korrschackförbundet "International Correspondence Chess Federation" (ICCF). Alla medlemmar i SSKK har således också möjlighet att tävla i internationella turneringar. Exempelvis finns möjligheten att i olika steg kvalificera sig fram till en VM-final. Första steget är Open Class. Varför inte, så småningom, testa hur långt du kan komma i VM-cykeln? 

Jonas Dahlgren 

Korr-brevbärare

I samarbete med
SSKK-logo