Diskussionsforum

 - Forum - Statistik - Sök -
schackOnline diskussionsforum / Schackdiskussion / Bedömning av ett parti i blixt.
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . >>
Författare Meddelande
TBchess
Medlem
#31 Skrivet: 23 Maj 2019 15:59 - Redigerad av: TBchess

Citerar: Mikaelk, #29:
Vad händer om en spelare besvarar ett feldrag med ett eget feldrag och motståndaren sedan uppmärksammar dit feldrag? Vem bestraffas och vad går man tillbaka till?

Det beror på om det handlar om långparti eller snabb-/blixtschack.

För långparti gäller:

"7.5.1 Ett regelstridigt drag är fullbordat när spelaren har tryckt över klockan. Om det under partiets gång visar sig att ett regelstridigt drag har fullbordats ska ställningen omedelbart före det regelstridiga draget återställas. Om ställningen omedelbart före regelstridigheten inte kan identifieras ska partiet återupptas från den sista identifierbara ställning som föregick det regelstridiga draget. §§ 4.3 och 4.7 är tillämpliga på det drag som ersätter det regelstridiga draget. Därefter ska partiet fortsätta från den återställda ställningen."

I snabb-/blixtschack gäller samma sak om partiet spelas under "tävlingsreglerna", vilket kräver 1 domare per 3 partier (snabb) respektive 1 domare per parti (blixt).

I snabb-/blixtschackstävlingar med lägre domartäthet gäller:

"A.4.2 Om domaren observerar ett regelbrott enligt §§ 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 eller 7.5.4 ska han agera enligt §7.5.5, förutsatt att motståndaren inte har gjort sitt nästa drag. Om domaren inte ingriper äger motståndaren rätt att kräva att domaren tillämpar § 7.5.5, förutsatt att han inte har gjort sitt nästa drag. Om motståndaren inte påtalar det regelstridiga draget och domaren inte ingriper ska det regelstridiga draget gälla och partiet fortsätta. När motståndaren har gjort sitt nästa drag kan ett regelstridigt drag inte korrigeras såvida inte spelarna kommer överens om det utan domarens ingripande."

Enligt 7.5.5 straffas en spelares första regelstridiga drag med 2 minuters tillägg för motståndaren, medan det andra regelstridiga draget medför förlust. I blixtschack gäller 1 minut istället för 2 enligt B.2.


Om ett feldrag besvaras med ett feldrag, så gäller följande (i snabb/blixt med låg domartäthet):

Om domare inte ingriper, så måste spelare2 påtala spelare1s feldrag för att denne skall straffas. Om spelare2 istället utför ett drag så förlorar han rätten att påtala feldraget. Om spelare2s drag i sin tur är ett feldrag, och domare inte ingriper, så kan spelare1 påtala feldraget och isf straffas spelare2.

Det är alltså den som gjorde det senaste feldraget som kan straffas. Är det dennes första regelstridiga drag (som uppmärksammats/påtalats) så får han då göra ett regelrätt drag istället och sedan fortsätter partiet. Är det det andra regelstridiga draget så förlorar han partiet.


Citerar: Cederblad73, #30:
I ett parti mellan Carlsen och Inarkiev 2017 gick man till ställningen där det sista feldraget gjordes för att fortsätta därifrån. (Inarkiev vägrade detta och förlorade.)

Om jag minns rätt så var detta ett blixtparti, men sannolikt så spelades det under de sk "tävlingsreglerna" (tillräckligt hög domartäthet), varför samma regler som i långparti gällde.

sture_lindberg
Medlem
#32 Skrivet: 23 Maj 2019 17:00

Vid kl 23 ca så får vi det definitiva svaret.

machucado
Medlem
#33 Skrivet: 23 Maj 2019 17:25

Landroval:

Jag erbjuder remi i vårt senaste parti. Det var visserligen några veckor sedan men det borde väl gälla om vi är överens om det?

sture_lindberg
Medlem
#34 Skrivet: 23 Maj 2019 17:28 - Redigerad av: sture_lindberg

Det resultat som man FÖRST kommer överens om är det som gäller.

I detta fallet så var remin överenskommen så då kan inget ändra på detta.

jag är hemma vid 22-23 .Då har vi det definitiva svaret

tana
Medlem
#35 Skrivet: 23 Maj 2019 18:13

Citerar: sture_lindberg, #34:
I detta fallet så var remin överenskommen så då kan inget ändra på detta.


Vad jag förstod var matt först. Det behöver man inte komma överens om; matt är matt. Vad man kommer överens om sen är trivialt och ändrar inte resultatet.

Landroval
Medlem
#36 Skrivet: 23 Maj 2019 18:21

Citerar: machucado, #33:
Landroval:

Jag erbjuder remi i vårt senaste parti. Det var visserligen några veckor sedan men det borde väl gälla om vi är överens om det?Det går utmärkt det machu, jag bjuder remi i vårt kommande parti. Oklart när det kommer spelas, men vi säger så iaf va?

timmy
Medlem
#37 Skrivet: 23 Maj 2019 18:54 - Redigerad av: timmy

Sture bestämmer resultaten och hur det får bjudas remi etc. Han har det definitiva svaret vid 23 ikväll. Så reglerna som diskuterats nu som att matt går först är underkastat Stures svar.

QuarterPounderChess
Medlem
#38 Skrivet: 23 Maj 2019 19:08

Jösses

peking011
Medlem
#39 Skrivet: 23 Maj 2019 21:10

Stäng ner tråden istället. Vi vet redan svaret. Behövs ej väntas på något idiotiskt klockslag ikväll.

sture_lindberg
Medlem
#40 Skrivet: 23 Maj 2019 21:14

Nu hemma lite tidigare än beräknat.Jag har också talat med domaren i fråga.

Ett överenskommit resultat där båda spelarna enas om remi gäller.Han sa att det är ju givet.

Man kan alltså inte komma efteråt och påpeka att man har mattat motståndaren i fråga.
Nu vet vi det

Nu tack för mej i denna fråga alltså

peking011
Medlem
#41 Skrivet: 23 Maj 2019 21:18

Du vet i din fantasi värld att det stämmer. Vi övriga håller oss till sanningen. Tragiskt är vad det är.

timmy
Medlem
#42 Skrivet: 23 Maj 2019 21:22

Haha! Sture har pratat med "domare". Oavsett vad alla andra tycker så här Sture rätt, bra fixat. Skit i regler och Tikkanen.

Nu får ni moderatorer ingripa mot Sture och hans översittarfasoner.

Cederblad73
Medlem
#43 Skrivet: 23 Maj 2019 21:28

Ännu en tråd som spårat ur.

Landroval
Medlem
#44 Skrivet: 23 Maj 2019 21:32

Vi visste långt innan du kom tillbaka., de relevnta reglerna har liksom klistrats in i tråden så att man med normal läsförståelse kunnat reda ut detta för länge sen.

knightrider
Moderator
#45 Skrivet: 23 Maj 2019 21:54 - Redigerad av: knightrider

Knepig fråga.
Om spelarna har enats om remi så är det väl så.
Eller?
Men när jag kom hem och analyserade partiet såg jag att det var schack matt.
Hur gör jag nu?Men iofs var det ju ett blixtparti så det finns väl inget partiprotokoll.
Hur ska jag då kunna "bevisa" matten i efterhand?

TBchess
Medlem
#46 Skrivet: 23 Maj 2019 23:43 - Redigerad av: TBchess

Jag skickade ett e-mail till Tapio Tikkanen och bad honom läsa igenom denna tråd och ge sin syn på de frågeställningar som fanns här (förutom frågan i #1 fanns det ju en annan fråga i #29).

Svaren jag fick var följande:

"#1. Det som TBchess och HSK:Andreas skriver är rätt i denna fråga.

Från FIDE:s schackregler 2018 (svensk översättning av Ola Winfridsson):

"Den spelare som sätter motståndarens kung schack matt har vunnit partiet. Detta avslutar omedelbart partiet, förutsatt att det drag som ger upphov till mattsättningen utförts i enlighet med § 3 och § 4.2–4.7."

Eftersom matten avslutar partiet så kom såväl remianbudet som accepterandet av detta efter partiets slut. Svart har alltså vunnit."


"#29. Om ett feldrag besvaras med ett feldrag, så gäller följande (i snabb/blixt med låg domartäthet):

Om domare inte ingriper, så måste spelare2 påtala spelare1s feldrag för att denne skall straffas. Innan han gör ett eget drag. Om spelare2 istället utför ett drag så förlorar han rätten att påtala feldraget. Om spelare2s drag i sin tur är ett feldrag, och domare inte ingriper, så kan spelare1 påtala feldraget och isf straffas spelare2.

Det är alltså den som gjorde det senaste feldraget som kan straffas. Är det dennes första regelstridiga drag (som uppmärksammats/påtalats) så får han då göra ett regelrätt drag istället och sedan fortsätter partiet. Är det andra regelstridiga draget så förlorar han partiet.


Svar: Vi antar att spelare 2 trycker på klockan, så att feldraget är fullbordat och kan bestraffas.

I det här fallet bestraffas då spelare 2 och rörd är förd gäller för det nya draget (första feldraget)."

(Kursiv stil är det som Tapio Tikkanen citerade från tråden, medan fetstilen i dessa citat är hans markeringar/tillägg)

HSK_Andreas
Moderator
#47 Skrivet: 24 Maj 2019 11:52

Jag misstänker att den IA Sture talat med inte fått samma information om scenariot. Det vet jag har skett tidigare då en FA gett ett svar som jag inte var enig med. Jag kontaktade denne FA som sa att frågeställningen var en annan, dvs han hade svarat på en annan fråga...

Ett alternativ är att det är frågan om en IA med initialer BS. Det är en kompetent och trevlig person, som dock har en erfarenhet av att hitta på egna regler, särskilt när det kommer till blixt, då denne inte anser blixt vara schack.

Om jag inte är ute och cyklar så har vi under 20 IAs i Sverige. Jag har regelbunden kontakt med några, så jag kan också kontrollera med dem, men det bör räcka med Tapios svar.

tana
Medlem
#48 Skrivet: 24 Maj 2019 12:11 - Redigerad av: tana

Citerar: HSK_Andreas, #47:
men det bör räcka med Tapios svar.


Spänningen stiger; räcker det?
Mitt tips: Nej!


timmy
Medlem
#49 Skrivet: 24 Maj 2019 12:21

Det kommer inte hjälpa, inget kommer hjälpa. Det är cementerat i en persons oföränderliga förvridna sinne. För alla andra räckte utdrag ur regelboken. Ren provokation i denna tråd från endast EN person.

Sen kanske denna schacksituation inte uppkommer vid varje blixtturnering

lisbetsallander
Medlem
#50 Skrivet: 24 Maj 2019 14:10

Citerar: timmy, #49:
Det kommer inte hjälpa, inget kommer hjälpa. Det är cementerat i en persons oföränderliga förvridna sinne. För alla andra räckte utdrag ur regelboken. Ren provokation i denna tråd från endast EN person.

bra sagt timmy

QuarterPounderChess
Medlem
#51 Skrivet: 24 Maj 2019 14:37 - Redigerad av: QuarterPounderChess

Det är så, att vissa människor inte kan vara ödmjuka. De är till sin natur oförmögna att fatta och utveckla ovillkorlig ödmjukhet och ärlighet. Sådana olyckliga människor finns det. Det är inte deras fel, det förefaller vara medfött

tana
Medlem
#52 Skrivet: 24 Maj 2019 15:29

Lite lugnt. Man ska nog inte dra alltför djupgående analyser på grund av vad vi skriver eller hur vi beter oss här i trådarna.

uct2
Medlem
#53 Skrivet: 24 Maj 2019 16:38 - Redigerad av: uct2

Precis som de flesta andra som varit med här ett tag förstod jag att Sture skulle bluffa på ett eller annat sätt. Troligen har han väl gjort det genom att ge fel information till den domare han pratat med.

Därför hörde jag med en annan internationell domare, Claes Nilsheden. Han svarade såhär: "Matten gäller då Schack Matt avslutat partiet. Det spelar ingen roll om motståndaren sett det enligt §9.1.2.1." Alltså precis som TBchess och HSK_Andreas hävdat.

Sture kommer säkert inte att ge sig ändå, han är oförmögen att erkänna sina fel och brister. Som ett litet barn i trotsåldern återupprepar han dessutom ständigt sina argument vilket faktiskt strider mot reglerna för trådar på SO.

Frågan var i sig intressant och jag har lärt mig något nytt, men Sture förstör alla intressanta diskussioner med sitt ständiga obstruerande.

sture_lindberg
Medlem
#54 Skrivet: 24 Maj 2019 17:40 - Redigerad av: sture_lindberg

Citerar: sture_lindberg, #40:
Nu tack för mej i denna fråga alltså

Jag skrev detta.Verkligen synd att jag behöver upprepa mig.Men det är inte MITT fel.
Jag hoppar nu alltså av denna diskussion då jag redan har talat om hur allt ligger till.
Det KAN väl inte misstolkas ???
Så adjöken från mej

timmy
Medlem
#55 Skrivet: 24 Maj 2019 17:45

Tro han du har rätt! Annars hade di ju erkänt ditt fel, som i så många andra trådar.... Hoppas vi slipper höra från dig mer i nån diskussionstråd.

lisbetsallander
Medlem
#56 Skrivet: 24 Maj 2019 17:50

Citerar: timmy, #55:
Hoppas vi slipper höra från dig mer i nån diskussionstråd.

tror du på jultomten också?

jimpan
Moderator
#57 Skrivet: 24 Maj 2019 17:53

Citerar: timmy, #55:
Hoppas vi slipper höra från dig mer i nån diskussionstråd.

Även jag har tröttnat - du slipper.

uct2
Medlem
#58 Skrivet: 24 Maj 2019 18:01

Citerar: sture_lindberg, #54:
Jag hoppar nu alltså av denna diskussion då jag redan har talat om hur allt ligger till.
Det KAN väl inte misstolkas ???

Detta är helt fantastiskt! Två internationella domare plus regelboken har citerats och Sture menar ändå att han "redan har talat om hur allt ligger till"!! Det är helt otroligt hur någon kan vara så arrogant! Men det är han uppenbarligen och "Det KAN väl inte misstolkas ???"

uct2
Medlem
#59 Skrivet: 24 Maj 2019 18:04

Citerar: jimpan, #57:
Citerar: timmy, #55:Hoppas vi slipper höra från dig mer i nån diskussionstråd.
Även jag har tröttnat - du slipper.

Törs vi lita på att det gäller för alltid den här gången?

jimpan
Moderator
#60 Skrivet: 24 Maj 2019 18:07

Citerar: uct2, #59:
Törs vi lita på att det gäller för alltid den här gången?

Har gett honom så många chanser att bättra sig men icke. Har stängt av honom på obestämd tid.

<< . 1 . 2 . 3 . 4 . >>
Du måste logga in för att kunna posta!
 

Powered by forum software miniBB™ © 2001-2006