Diskussionsforum

 - Forum - Statistik - Sök -
schackOnline diskussionsforum / Schackdiskussion / Fuskare tagen?
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . >>
Författare Meddelande
G_arvid
Medlem
#61 Skrivet: 11 Maj 2017 22:32

Citerar: Mikaelk, #56:
Jag skrev inte att han efter dom ska betraktas som "troligen skyldig", utan att han troligen är skyldig.

Citerar: Gugubben, #57:
Och vad är skillnaden?

Stor skillnad. Att man i lagens mening är oskyldig till motsatsen bevisats betyder att den misstänkte ska behandlas som en oskyldig och får inte förvägras några rättigheter som den oskyldige har. Däremot måste var och en få ha sin uppfattning om skuldfrågan. Ta till exempel ett domstolsfall där nämnden är oenig. En del tycker att bevisen räcker, men majoriteten tycker inte det och den åtalade släpps. Det skulle vara en absurd begäran att man ska ändra sin uppfattning för att en majoritet tycker annorlunda.

Gugubben
Medlem
#62 Skrivet: 11 Maj 2017 22:55

Det mest absurda är att jag konsekvent misstolkas och missförstås.
Jag lägger av med att dela med mig av tankar, åsikter och idéer genom forumet. Slöseri med tid och begåvning.

LNO1
Medlem
#63 Skrivet: 11 Maj 2017 22:57

Citerar: G_arvid, #59:
Det har alltid förekommit fusk i schack ( t ex uppgjorde partier, råd under partierna, etc) och kommer säkert att fortsätta, precis som överallt annars i samhället. Inte desto mindre måste det bekämpas så mycket som möjligt.

Visa ord! De exempel du drar upp störde mig alltid väldigt mycket och stör mig fortfarande, men det är ingenting mot den oro jag känner över mobilerna.

HSK_Andreas
Moderator
#64 Skrivet: 12 Maj 2017 08:32 - Redigerad av: HSK_Andreas

Jag håller med G_arvid om att det är olyckligt att publicera detta på schack.se. Man kunde och borde avvaktar tills utredningen var klar och publicera om man anser personen skyldig och låta bli annars.

Vill man avskräcka kan man beskriva vad man gör för att stävja fusk, i generella termer.

Vad gäller vara skyldig/oskyldig, anses som skyldig/oskyldig och vad folk tror (troligtvis). Så är nog samtliga kombinationer möjliga.
.
Om Thomas Quick var/är skyldig vet endast han själv. Många tror det ena eller det andra. Han ansågs skyldig innan (oavsett om han var det eller inte och oavsett vad folk trodde) och nu anses han oskyldig, oavsett ...


Tillägg: Den sista delen är menat generellt. Mina tankar om det specifika fallet är att jag anser att hen ska anses oskyldig. Om hen är det vet jag inte och jag har ingen tro om varken det ena eller det andra.

Gugubben
Medlem
#65 Skrivet: 12 Maj 2017 08:51

Man har rätt att i sin privata sfär ge uttryck för vad man tror om någons skuld/oskuld, men anklagar man någon offentligt riskerar man själv att stå där anklagad för förtal.
Brist på bevis är att betrakta som oskuld, och personen ska behandlas som oskyldig.

Gugubben
Medlem
#66 Skrivet: 12 Maj 2017 09:44

Thomas Quick är, ett i sammanhanget, dåligt exempel här. Han dömdes ju i domstol till mord, men en ny rättegång med nya bevis och annan bevisvärdering frikände honom från de mord han var dömd för. En helt annan sak alltså.

Gugubben
Medlem
#67 Skrivet: 12 Maj 2017 09:55

Några har här på forumet luftat åsikten att fusk inom tävlingsschacket skulle vara vanligt och utbrett. Och att fusk skulle vara ett problem inom schacket.
Med tanke på de få schackspelare som dömts för fusk anser jag att ni är ute och cyklar.
Problemet är marginellt, det är min bestämda uppfattning.

Dopningsproblem inom exempelvis friidrotten och cyklingen är däremot dokumenterat stor.

Vert
Medlem
#68 Skrivet: 12 Maj 2017 10:10

Quick-exemplet är väl ett utmärkt exempel, åtminstone enligt min uppfattning, därför att det visar tydligt att samma person, i juridisk mening, kan vara antingen skyldig eller oskyldig till ett brott. Detta är ju vad brottmål handlar om, dvs. att fastslå om en viss person är just skyldig eller oskyldig i juridisk mening.

Vidare anser jag att distinktionen mellan att (i sin privata sfär) anse att någon är skyldig/oskyldig, å ena sidan, och att behandla någon som skyldig/oskyldig, å den andra, är viktig. Frågan är bara vems ansvar det är att upprätthålla distinktionen.

I det aktuella fallet - dvs. det misstänkta schackfusket - skulle man ju kunna hävda att SSF har kommunicerat endast misstanken om fusk. SSF har på intet sätt uttalat sig om huruvida personen i fråga är skyldig till fusk eller ej. Om personen i fråga då "döms" i (den schackspelande) allmänhetens ögon utan att vara "dömd" av SSF, så betyder ju det att den "juridiska" instansen säger "oskyldig" medan "allmänheten" säger "skyldig". Då är det "allmänheten" som inte klarar av att göra distinktionen mellan "inte längre misstänkt fuskare" och "dömd fuskare", och ska verkligen SSF lastas för detta? Ska SSF låta bli att publicera misstanken mot en icke namngiven spelare därför att "allmänheten" inte är kapabel att göra distinktionen mellan "misstanke" och "dom"?

HSK_Andreas
Moderator
#69 Skrivet: 12 Maj 2017 10:14

Varför är Thomas Quick ett dåligt exempel.

Han skulle anses som skyldig tidigare och nu som oskyldig. Detta alldeles oavsett om han utfört morden eller inte.

Sen kan folk alltid har en egen åsikt.

Att antal dömda för fusk är litet betyder ju inte per automatik att problemet är litet. Mörkertalet kan var stort och misstankar svårbevisade. Förr åkte väldigt få fast för doping i idrottsvärlden, men doping var väldigt utbredd.

Nisse_i_Högdalen
Medlem
#70 Skrivet: 12 Maj 2017 10:16

Citerar: Vert, #68:
Ska SSF låta bli att publicera misstanken mot en icke namngiven spelare därför att "allmänheten" inte är kapabel att göra distinktionen mellan "misstanke" och "dom"?

Det enkla svaret är ja, det ska dom. För risken är stor att vederbörande är oskyldig och att vederbörande då döms i allmänhetens ögon är förskräckligt. Speciellt som Falkis information (som raderades påpassligt av en moderator) gör det enkelt att identifiera personen i fråga. Och sådana som Falkis finns det alltid.

Vert
Medlem
#71 Skrivet: 12 Maj 2017 10:19

När man jämför fusk inom schacket med t.ex. cykling och friidrott så bör man - enligt min åsikt - fundera på om man jämför elit- eller amatörschacket med cyklingen och friidrotten. Jag vet inte hur utbredd dopningsproblematiken är inom amatörcyklingen - hur många av Vätternrundans deltagare är dopade? - och detsamma gäller för amatörfriidrotten, men jag tror mig veta att dopning är ett större problem inom elitcyklingen och elitfriidrotten än vad fusk är inom elitschacket.

Elitschacket har inte varit helt förskonat från problem, men att problemen varit så ringa beror väl förmodligen på att man gör kontroller inom elitschacket, med hjälp av "screening" av deltagarna o.d.. Frågan är ju hur stort mörkertalet är inom amatörschacket, och om problemet är större där än inom amatörcyklingen. Om det fanns fog att misstänka att det i varje öppen helgturnering i Sverige fanns skäl att misstänka att någon eller några spelare använda motorstöd så skulle åtminstone jag fundera en extra gång innan jag ställde upp i en sådan turnering, och om fler resonerar som jag så kan även ett förhållandevis litet problem snabbt få ganska stora proportioner.

Vert
Medlem
#72 Skrivet: 12 Maj 2017 10:27

Citerar: Nisse_i_Högdalen, #70:
Det enkla svaret är ja, det ska dom. För risken är stor att vederbörande är oskyldig och att vederbörande då döms i allmänhetens ögon är förskräckligt.

Ja, det kanske är så enkelt. Jag kan ju på principiella grunder tycka att det är tråkigt om man anpassar sig till folks oförmåga snarare än att försöka göra någonting åt denna oförmåga - vilket f.ö. är en bra sammanfattning av den svenska skolan - men det är ju en helt annan diskussion.

lubbeluring
Medlem
#73 Skrivet: 12 Maj 2017 10:29

Dopning i amatörsammanhang är nog större än man tror.
Risken att åka dit är ju så gott som obefintlig.
Och vem skulle inte någon gång i livet vilja känna sig så där
otroligt urstark som norska längdskidåkare gör.

Nisse_i_Högdalen
Medlem
#74 Skrivet: 12 Maj 2017 10:40

Citerar: Vert, #72:
ag kan ju på principiella grunder tycka att det är tråkigt om man anpassar sig till folks oförmåga snarare än att försöka göra någonting åt denna oförmåga

Det hör nog inte hit, men det är nog inte så enkelt. Det framgår t.o.m. tydligt i denna tråd och förutom ingripandet mot Falkis har inget moderator "gjort något åt det".

Dreadsome
Medlem
#75 Skrivet: 12 Maj 2017 10:59

Citerar: HSK_Andreas, #69:
Att antal dömda för fusk är litet betyder ju inte per automatik att problemet är litet. Mörkertalet kan var stort och misstankar svårbevisade. Förr åkte väldigt få fast för doping i idrottsvärlden, men doping var väldigt utbredd.


Ja Lance Armstrong är ju den mest testade person genom tiderna. Han var dopad hela tiden men åkte aldrig dit i någon dopingkontroll. Och dopingen är nog precis lika utbredd nu som då. Dopingtest är mer ett IQ test än ett dopingtest. Du måste vara rätt korkad/slarvig för att åka dit.
Jag tror inte fusket är utbrett inom amatörschack men är helt övertygad om att det kommer bli om man inte tar det på allvar.

G_arvid
Medlem
#76 Skrivet: 12 Maj 2017 11:08

Det tidigare fusket genom råd under partiet etc, har varit ganska konstant, och så begränsat att få upplever det som ett problem. Problem som uppstått genom den nya kommunikationstekniken som blir allt mer raffinerad med Google Watch, Google Glasses etc. tycker jag är betydligt allvarligare och det är hög tid att finna en lösning. Jag vill inte ha en utveckling som korrschacket där man tillåter motorhjälp av den enda anledningen att det går inte att kontrollera efterlevnaden av ett förbud. Vi har nu en situation inom korrschacket där segraren i stora internationella turneringar har typ två vinster och 10 remier i bästa fall. Motorerna spelar mot varandra...För närschackets del tror jag inte man kommer ifrån totalförbud mot mobiler och kommunikationsutrustning i spellokalen. Vidare tror jag det är bättre med mer kontroll innan partierna börjar än att i efterhan försöka bevisa att fusk förekommit. Polisen ska som bekant arbeta med att förebygga brott, inte med att provocera fram brott och jag tycker det är samma måtto som måste gälla här.
Tyvärr kommer det nog alltid att finnas folk som vill fuska. Jag minns en rubrik i gamla tidskriften Schacknytt som gällde en amerikan som hade höjt sitt ratingtal genom att spela privata turneringar mot lämpligt handplockade spelare i sitt eget hem för att komma med i olympialaget. Rubriken var "Hånle åt Henley!" och just hånleendet är kanske den mest riktiga attityden till dessa personer.
Citerar: Nisse_i_Högdalen, #70:
Det enkla svaret är ja, det ska dom. För risken är stor att vederbörande är oskyldig och att vederbörande då döms i allmänhetens ögon är förskräckligt.
Håller med. Jag kan inte se något giltigt skäl för offentliggörandet.

LNO1
Medlem
#77 Skrivet: 12 Maj 2017 11:21

Citerar: Nisse_i_Högdalen, #70:
Det enkla svaret är ja, det ska dom. För risken är stor att vederbörande är oskyldig och att vederbörande då döms i allmänhetens ögon är förskräckligt. Speciellt som Falkis information (som raderades påpassligt av en moderator) gör det enkelt att identifiera personen i fråga. Och sådana som Falkis finns det alltid.

Jag hoppas och tror nog att Falkis syfte var gott, men det får han väl själv svara på. Jag var ju så naiv (alternativt lat) att jag inte gjorde en minsta ansträngning att ta reda på vilken denna person är. Jag kommer heller inte att göra denna ansträngning.

Jag kan konstatera att debatten nu handlar om vem som kan anses skyldig och när, jag skulle hellre se att den handlade om vilka konkreta åtgärder som kan vidtas för att stävja fusk. Som jag tidigare påpekat har jag inte sett några indikationer på detta i mina egna partier, men så är jag aldrig med i striden om några prispengar (med undantag för något lägre rankingpris då) så mitt underlag är kanske inte tillräckligt för att säga något om det mörkertal som eventuellt kan finnas. Men jag har också gått igenom min sons partier med dator och han har betydligt oftare än jag haft långt framskjutna placeringar, inte heller där har jag kunnat sett något som indikerar datorfusk. Jag är dock ingen expert på området så se detta endast som ett vittnesmål.

Trots att jag inte sett något som indikerar datorfusk så kan ju möjligheten att det skulle vara utbrett finnas. Detta tror jag inte på. Det är bara att själv gå till närmaste öppna turnering och kika lite på partierna och se hur de avgörs, i 9 fall av 10 avgörs de av bortsättningar som inte ens en medelmåttigt stark motor skulle göra.

Jag antyder att problemet är marginellt som Gugubben också skriver, men jag anser också att om vi blandar in större prispengar (vilket har varit uppe på tapeten när det gäller populariseringen av tävlings och klubbschacket) så kommer problemet att växa betydligt. Sådan tycks ju människans, och kanske även andra varelsers, natur vara. Vi är opportunister helt enkelt. Tillgängligheten av hjälpmedel till fusk är ju också en helt annan för en schackspelare än en idrottsman, för till skillnad från dopingpreparat så är ju faktiskt en mobiltelefon laglig.

Med detta sagt så slås jag av en tanke: det kanske är en välsignelse för schacket att prispengarna är så låga?

LNO1
Medlem
#78 Skrivet: 12 Maj 2017 11:32

Citerar: G_arvid, #76:
Det tidigare fusket genom råd under partiet etc, har varit ganska konstant, och så begränsat att få upplever det som ett problem.

Jag har läst dina inlägg i denna fråga med stort intresse och kan konstatera att jag skriver under på varenda rad du skrivit och även denna rad håller jag med om. Vad gäller råd under partier från t.ex naiva och välmenande klubbkamrater (som dessutom inte läst på schackreglerna ordentligt) så har nog dessa faktiskt minskat i och med datorernas intåg. Idag vet man att klubbkamraters råd om ställningar ofta är helt åt pipan!

Gugubben
Medlem
#79 Skrivet: 12 Maj 2017 13:12

Hur ska man på allvar kunna diskutera en misstänkt fuskare i en schacktävling med personer som tycker att fallet Thomas Quick är relevant i jämförelse?
Och varför tillåts en viss person vars inlägg tidigare raderades återigen får sprida "information". Jag använder citattecken därför att infot inte är verifierat av TK. En länk till officiella uttalanden är det enda rätta.

Vert
Medlem
#80 Skrivet: 12 Maj 2017 13:18

Jag har, i egenskap av moderator (och som en följd av Gugubbens inlägg ovan), fattat beslut om att vi i denna tråd förhåller oss till officiella uttalanden från SSF och inte uppgifter från enskilda medlemmar som kanske eller kanske inte har någon insikt i det aktuella fallet. På så sätt hoppas jag att vi kan undvika onödiga spekulationer.

Jag har, likaledes i egenskap av moderator, raderat ett par inlägg som kommer med just den typ av uppgifter som jag nämner ovan.

peking011
Medlem
#81 Skrivet: 12 Maj 2017 13:23

Fimpa tråden så är det noll risk för onödiga spekulationer.

Mikaelk
Medlem
#82 Skrivet: 12 Maj 2017 13:30

Vilka slags "bevis" tror ni behövs för att spelare ska dömas för fusk? Behöver de under pågående parti hitta en mobil med påslagen datoranalys av ställningen? Vilken vikt lägger man på att dragen till stor del överrensstämmer med en stark dator?

Vert
Medlem
#83 Skrivet: 12 Maj 2017 13:40 - Redigerad av: Vert

Citerar: Gugubben, #79:
Hur ska man på allvar kunna diskutera en misstänkt fuskare i en schacktävling med personer som tycker att fallet Thomas Quick är relevant i jämförelse?

Nu har du två gånger anmärkt på att jämförelsen inte är relevant, men jag förstår fortfarande inte varför. En domstol dömde honom för mord och en annan domstol frikände honom (vilket också är innebörden av det du skriver i inlägg #66). HSK_Andreas använde fallet som ett exempel på att det är viktigt att skilja på "juridisk skuld" och någon form av skuld i allmänhetens ögon.

Detta är ju precis den diskussion vi för här i anslutning till det misstänkta schackfusket, dvs. det vi resonerar kring det faktum att det eventuellt var dumt av SSF att offentliggöra saken eftersom personen i fråga kommer att "få skulden" i allmänhetens ögon utan att nödvändigtvis få det i juridisk mening.

Vad det är fråga om är ju i grunden en matris. På den ena axeln har man huruvida personen begått brottet eller ej och på den andra axeln huruvida personen döms för brottet eller ej, se nedan.

_ _ _ _ _ _ _ Dömd _ _ _ Frikänd
Skyldig _ _ _ _ A _ _ _ _ _ _ B
Oskyldig _ _ _ C _ _ _ _ _ _ D

I Sverige och många andra juridiska system eftersträvar man A och D (dvs. att skyldiga döms och oskyldiga frikänns), men eftersom C (dvs. att oskyldiga döms) anses mycket värre än B (dvs. att skyldiga frikänns) har man höga beviskrav. Quick har rört sig från vänster till höger i matrisen ovan, men om han rört sig från A till B (dvs. de facto har begått handlingarna) eller från C till D (dvs. de facto inte har begått handlingarna) är omöjligt att veta.

På samma sätt spekulerar vi nu kring i vilken av rutorna den misstänkta schackfuskaren hör hemma och kommer hamna och, åtminstone till viss del, hur man kan försäkra sig om att så många misstänkta schackfuskare som möjligt hamnar i A eller D.

G_arvid
Medlem
#84 Skrivet: 12 Maj 2017 14:14

Jag spelade själv med i Kviberg och kan i efterhand reflektera över vad som gällde och inte gällde. Så här står det i SSF:s regler:
Under spelets gång är det förbjudet för spelare inom tävlingsområdet att ha på sig mobiltelefoner, elektroniska kommunikationsmedel eller annan utrustning kapabel att föreslå schackdrag.
Tävlingens regler kan dock tillåta att sådan utrustning förvaras i spelarens väska, förutsatt att utrustningen är helt avstängd. Det är förbjudet för spelare att
utan domarens tillstånd bära med sig en väska som innehåller sådan utrustning. Om det är uppenbart att en spelare har sådan utrustning på sig inom tävlingsområdet ska spelaren dömas till förlust av partiet och motståndaren tilldömas segern. Tävlingens regler kan föreskriva ett annat, mildare, straff.
Så långt tävlingsbestämmelserna. Men om tävlingsbestämmelserna inte skriver något om denna situation måste väl ovanstående regler gälla?
I Kviberg var det uppenbart tillåtet ha med sig mobil under partiet. Före rondstart ombads vi att stänga av mobilen. "Om vi hittar en påslagen mobil", upplyste de, "så kommer vi att vidta åtgärder". OK, men om nu SSFs regelkommitte ingriper i efterhand, är det då helt klarlagt vad som gällde och inte gällde?

chessexplorer
Medlem
#85 Skrivet: 12 Maj 2017 15:40

Citerar: Mikaelk, #82:
Vilka slags "bevis" tror ni behövs för att spelare ska dömas för fusk? Behöver de under pågående parti hitta en mobil med påslagen datoranalys av ställningen? Vilken vikt lägger man på att dragen till stor del överrensstämmer med en stark dator?


När jag analyserar mina partier i efterhand överensstämmer de flesta dragen min dators rekommendationer. När Magnus Carlsen analyserar sina partier överensstämmer säkert 99 % av dragen datorns rekommendationer någotsånär. Det händer att jag bara får remi mot någon 1500-spelare, och när jag sedan analyserar mitt parti med hjälp av dator, så hittar jag inget allvarligt misstag från min sida. Det är naturligt att det finns likheter mellan de drag vi gör, och de drag datorn föreslår, eftersom vi har samma mål, att vinna partiet.

Man kan inte anklaga någon för att fuska bara för att han spelar bra.

peace
Medlem
#86 Skrivet: 12 Maj 2017 16:03

Citerar: Gugubben, #79:
Hur ska man på allvar kunna diskutera en misstänkt fuskare i en schacktävling med personer som tycker att fallet Thomas Quick är relevant i jämförelse?LNO1
Medlem
#87 Skrivet: 12 Maj 2017 19:39

Citerar: chessexplorer, #85:
Man kan inte anklaga någon för att fuska bara för att han spelar bra.

Helt riktigt! Det vore dödsstöten för tävlingsschacket. Men samtidigt måste vi hitta ett sätt att stävja fusket. Förbud mot mobiltelefoner i spellokalen kan vara en väg, men vi får då komma ihåg att samhället idag mer eller mindre förutsätter att du har en mobil, så det är många som är beroende av sin mobiltelefon.

Citerar: G_arvid, #84:
Under spelets gång är det förbjudet för spelare inom tävlingsområdet att ha på sig mobiltelefoner, elektroniska kommunikationsmedel eller annan utrustning kapabel att föreslå schackdrag.
Tävlingens regler kan dock tillåta att sådan utrustning förvaras i spelarens väska, förutsatt att utrustningen är helt avstängd. Det är förbjudet för spelare att
utan domarens tillstånd bära med sig en väska som innehåller sådan utrustning.


Med dessa regler ser jag ett problem, var är det tänkt att jag ska förvara min väska? Jag har haft väskor med mig till tävlingar, och visst har arrangören låtit mig förvara väskan hos t.ex tävlingsledningen, men alltid med förbehållet att de inte ansvar för om väskan blir stulen. Jag vet inte vad ni andra tycker, men jag ser ett problem med detta.

gubbengrå
Medlem
#88 Skrivet: 12 Maj 2017 21:37 - Redigerad av: gubbengrå

Citerar: LNO1, #77:
Jag antyder att problemet är marginellt som Gugubben också skriver, men jag anser också att om vi blandar in större prispengar (vilket har varit uppe på tapeten när det gäller populariseringen av tävlings och klubbschacket) så kommer problemet att växa betydligt. Sådan tycks ju människans, och kanske även andra varelsers, natur vara. Vi är opportunister helt enkelt.

Ja, frågan om vad människans natur är, ligger nära under frågan om vad man kan göra för att motverka ett sätt att fuska, som med fortsatt teknisk utveckling kan bli allt lättare i genomförandet.

Om man hävdar att människan i allmänhet är ärlig, så att eventuellt fusk och bedrägeri är försumbart, då har man också bevisat (?) att det behövs inga åtgärder.

G_arvid
Medlem
#89 Skrivet: 12 Maj 2017 22:08

Citerar: LNO1, #87:
samhället idag mer eller mindre förutsätter att du har en mobil, så det är många som är beroende av sin mobiltelefon.

Ja, men inte är man väl beroende av mobilen medan man spela schack, väl? Fotbollspelare har ju inga mobiler under matchen, t ex.
Citerar: LNO1, #87:
Med dessa regler ser jag ett problem, var är det tänkt att jag ska förvara min väska? Jag har haft väskor med mig till tävlingar, och visst har arrangören låtit mig förvara väskan hos t.ex tävlingsledningen, men alltid med förbehållet att de inte ansvar för om väskan blir stulen.

Men handen på hjärtat har det alltid varit absolut nödvändigt att ha med väskan? Är inte väskan i de flesta fall medtagen just därför att den får tas med? I förra sommarens SM var det många, inklusive jag själv, som spelade med en väska vid fötterna och jag märkte ingen som hade problem med detta. Men nog hade det gått att finna en annan lösning om det vore förbjudet. Ett förbund kan tyckas överdrivet och även jag upplever att problemet är marginellt, än så länge, väl att märka. Jag tycker nog att som tävlingsarrangör får man antingen acceptera att någon kanske fuskar, eller göra vad man kan för att förhindra och förebygga fusket. Det är på alla sätt bättre att ha förebyggt och förhindrat än att i efterhand jaga folk som man misstänker.

LNO1
Medlem
#90 Skrivet: 13 Maj 2017 07:01

Citerar: gubbengrå, #88:
Om man hävdar att människan i allmänhet är ärlig, så att eventuellt fusk och bedrägeri är försumbart, då har man också bevisat (?) att det behövs inga åtgärder.

Jag hoppas att det framgått tydligt och klart och tydligt att jag tycker fusk bör stävjas och att åtgärder behövs. Bara för att man hävdar något behöver inte detta tolkas som att man bevisat något. Jag kan t.ex hävda att människan i allmänhet är ärlig men samtidigt en opportunist. Med detta har jag inte bevisat någonting.

Men jag är inte säker på att detta var en replik riktad till mig direkt.

Citerar: gubbengrå, #88:
som med fortsatt teknisk utveckling kan bli allt lättare i genomförandet.

Det är nog redan lätt så det räcker.Men det kan ju tänkas bli ännu lättare med teknikens frammarsch.

Citerar: G_arvid, #89:
Men handen på hjärtat har det alltid varit absolut nödvändigt att ha med väskan?

Absolut inte vad gäller väskan, annat när man är på väg hem förstås. I den väskan har jag bara kläder etc. som är lätt för mig att ersätta. Annat är det med mobilen som i många fall dels betingar ett relativt högt ekonomiskt värde och dels kan t.ex innehålla biljetten till hemresan, möjligheten att swischa, hålla reda på när tåget går etc. Visst, jag kan lämna mobilen hemma, och visst klarade man sig fint utan telefon när man var stadd på resa förr i tiden, men eftersom samhället alltmer går mot digitalisering (kontanter är på väg ut t.ex., något jag ser med stor fasa på kan tilläggas en passant)
så måste vi nog acceptera att folk har mobilerna med sig till spellokalen.

Vad jag efterlyser är alltså en möjlighet att lämna ifrån sig sin mobil på plats i spellokalen och att arrangören förvarar denna på ett säkert sätt. Jag förstår att detta är besvärligt och att det kostar, men jag ser ingen annan realistisk lösning om du inför ett förbud att ha med dig mobilen till spellokalen. Den gyllene medelvägen är väl att tillåta innehavet av en avstängd mobil i de lägre grupperna, medan de som spelar om tiotusentals kronor kan förväntas leva upp till hårdare krav.

<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . >>
Detta ämne är stängt. Du kan inte skicka svar.
 

Powered by forum software miniBB™ © 2001-2006