Diskussionsforum

 - Forum - Statistik - Sök -
schackOnline diskussionsforum / Schackdiskussion / Etik och kutym i schack
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . >>
Författare Meddelande
rodel
Medlem
#1 Skrivet: 6 Sep 2016 13:44

Etik i schack är för mig att man handlar på ett ärligt och sportsligt sätt. Kutym kan vara samma sak, men behöver inte vara det. Kutym i närschack kan vara att man hälsar på varandra innan partiet, kutym i närschack kan vara att man oftast tittar på partiet gemensamt efter att det avslutats. Hur ser ni på det?

Vert
Medlem
#2 Skrivet: 6 Sep 2016 13:53

Att hälsa på sin motståndare är definitivt kutym (och frågan är om det inte t.o.m. är en fastslagen regel; vill minnas att någon saudisk (e.d.) schackspelare blivit dömd att förlora ett parti mot en israel som han vägrade att hälsa på).

Att analysera tillsammans efter avslutat parti är nog inte riktigt kutym; det är trevligt, men det förekommer ganska ofta att det inte görs.

I anslutning till detta skulle jag vilja fråga vem som normalt sett tar initiativ till efteranalys? Vinnaren? Den bättre spelaren? När jag förlorar mot en högre rankad spelare kan jag ibland dra mig för att föreslår efteranalys därför att jag inbillar mig att han/hon ska tycka att det är ostimulernade att analysera med mig, men är det okej att föreslå efteranalys som förlorare och/eller lägre rankad?

IvarBlå99
Medlem
#3 Skrivet: 6 Sep 2016 13:54

Jag tycker det är en självklarhet att man hälsar på varandra ( har varit med om en doktor som varken gjorde det när vi träffades eller när jag gick) . Om man har tid och lust tycker jag man analyserar det.

rodel
Medlem
#4 Skrivet: 6 Sep 2016 14:03

Ja, hälsa tycker man ju är en självklarhet, och det bör väl kunna ses som kutym. När det gäller efteranalyser, så är det väl oftast också något man gör - kanske att se som en kutym att man gör det. Dock inte alltid - ett exempel kan ju vara om det är en lång hård turnering och man anser sig behöva vila, och ju högre man spelar i seriesystemen, ju mer är spelarna på sin vakt och vill kanske inte avslöja för mycket. Då kanske man vill behålla en del ideer till andra tillfällen.

rodel
Medlem
#5 Skrivet: 6 Sep 2016 14:25

Ibland har man själv varit i situationer där man inte riktigt varit säker på om man handlat rätt. För många år sedan spelade jag med en gentleman som jag vet både gjorde inom schacket, men också en farbror som jag gillar. Döm om min förvåning när jag spelade mot honom och insåg att han gjort ett drag, och sedan ändrat till ett helt annat drag, i ett KM-parti. Jag gjorde ingen åtgärd utan spelade vidare och tog aldrig upp det här med honom. Om jag följde kutymen, så kanske jag skulle protesterat, men etiskt kände jag det som den här farbrorn hade med gott hjärta gjort mycket för schacket och jag ville inte genera honom. Kanske jag nu rör till begreppen, men det är svårt att ibland veta vad som är vad.

LNO1
Medlem
#6 Skrivet: 6 Sep 2016 15:00

Citerar: rodel, #5:
Kanske jag nu rör till begreppen, men det är svårt att ibland veta vad som är vad.

Så sant. Världen är sannerligen inte svart och vit. Intressant berättelse som också väcker en moralisk fråga. Jag känner inte att jag är mogen att göra något uttalande huruvida du handlade rätt eller inte. Vi vet ju t.ex inte vad som orsakade pjäsomflyttningen. Din berättelse ger oss heller inget svar på om detta var en engångsföreteelse eller inte. Ett gott hjärta tycks du dock ha.

G_arvid
Medlem
#7 Skrivet: 6 Sep 2016 15:06

Jag tycker att det som gäller vid schackbrädet är detsamma som gäller överallt annars vid umgänge mellan människor.
Det låter märkligt att man just vid schackbrädet ska tänka på att vara hövlig och respektera varandra. Jag vill ha det så i alla sammanhang och ser ingen anledning att göra undantag för att man spelar schack.
Att man försöker besegra sin motståndare med alla till buds stående medel (på schackbrädet) är inget som någon ska känna sig förolämpad över.
Vem som föreslår efteranalys beror väl på hur man känner sig, man kan vara trött och besviken och kanske inte på humör och det måste respekteras. Det beror väl också på hur partiet varit, om det varit lugnt och händelsefattigt är det väl inte så mycket att analysera. Personligen föreslår jag sällan efteranalys men ställer upp om motståndaren vill det. Jag tycker inte efteranalysen ger så mycket rent schackligt, det blir ofta osystematiskt och fullt av lösa infall.

rodel
Medlem
#8 Skrivet: 6 Sep 2016 15:12

Tack, ibland handlar man väl , men inte alltid jag har nog exempel som jag är betydligt mindre nöjd med. I det här fallet tror faktiskt att det för farbrorn var en engångshändelse. Det passade inte in på honom, och det var nog därför som jag agerade som jag gjorde. Skönt nog vann jag partiet, annars hade man kanske känt lite besvikelse. Trots allt så kändes det etiskt rätt.

G_arvid
Medlem
#9 Skrivet: 6 Sep 2016 15:13

Fast direkt efter att jag skrivit att jag sällan föreslår efteranalys inser jag att det inte är sant. Ofta börjar motståndaren prata efter partiet typ: "...jag borde nog slagit tornet i stället...men jag var rädd att dina löpare skulle bli för starka". Då känns det naturligt att föreslå analys.

rodel
Medlem
#10 Skrivet: 6 Sep 2016 15:14

Har ni några exempel på när etik och kutym i schack, inte drar åt samma håll?

Vert
Medlem
#11 Skrivet: 6 Sep 2016 15:22

Som jag har sagt tidigare håller jag inte med om att efteranalys tillhör kutymen. Att hälsa på motståndaren innan partiet och tacka densamme efter detsamma tillhör kutymen (och är, som sagt, kanske också tvunget enligt reglerna).

När det gäller det tillbakadragna draget - Kasparov tog ju f.ö. tillbaka ett drag i blixttävlingen han spelade häromsistens, i sin högst tillfälliga comeback - så tycker jag att det kan tjänstgöra som ett exempel på när kutymen och etiken indikerade olika handlingssätt. Kutymen bjuder att man ingriper mot regelbrott som sker i ens eget parti, främst genom att tillkalla domare, men i detta fall sade etiken att du, rodel, skulle låta saken bero. Hur jag själv hade agerat i samma situation vet jag inte, men nog är kutymen att tillkalla domaren vid regelbrott.

Vad gäller efteranalysen och huruvida den eventuellt tillför någonting, rent schackligt, så skulle jag vilja anföra ett alternativt skäl till att genomföra den: genom en efteranalys lär man känna sin motståndare lite bättre, och särskilt om det är en klubbkamrat kan detta vara trevligt. Jag tror faktiskt att jag ska börja föreslå efteranalys i alla mina partier.

LNO1
Medlem
#12 Skrivet: 6 Sep 2016 15:23 - Redigerad av: LNO1

Citerar: rodel, #8:
I det här fallet tror faktiskt att det för farbrorn var en engångshändelse. Det passade inte in på honom, och det var nog därför som jag agerade som jag gjorde.

Jag håller nog helt och hållet med dig att du handlade etiskt rätt eftersom det var en engångsföreteelse. Du skriver också att farbrorn (vi får anta att han var till åren kommen av den formuleringen) gjort mycket gott för schacket, så då är det bäst att anta att han inte var riktigt medveten om vad han gjorde.

LNO1
Medlem
#13 Skrivet: 6 Sep 2016 15:27

Citerar: Vert, #11:
Vad gäller efteranalysen och huruvida den eventuellt tillför någonting, rent schackligt, så skulle jag vilja anföra ett alternativt skäl till att genomföra den: genom en efteranalys lär man känna sin motståndare lite bättre, och särskilt om det är en klubbkamrat kan detta vara trevligt. Jag tror faktiskt att jag ska börja föreslå efteranalys i alla mina partier.

Efteranalysen är främst en social grej ja, eftersom det är precis som G_arvid skriver att rent schacksligt så blir det minst sagt svajigt Jag ställer gärna upp på efteranalys och ibland föreslår jag det själv, speciellt om man börjar snacka om alternativa drag i partiet.

G_arvid
Medlem
#14 Skrivet: 6 Sep 2016 15:29

Tja, en gång mötte jag en äldre (gammal) man som såg illa. Han skrev sina drag på ett a4-papper med stora bokstäver och frågade med jämna mellanrum: "Kan du se hur mycket tid jag har kvar?". Formellt skulle jag väl vägrat svara, men hade världen blivit bättre för det?
Och en annan gång hade en man från något arabland kommit till klubben. Han förde protokoll med arabisk skrift, från vänster till höger och med bokstäver som inte kunde tydas annat än av honom själv. Jag lät honom hållas. Han kunde nästan ingen svenska och dålig engelska och jag bedömde det som ett hopplöst företag att göra mig förstådd. Han kunde säkert inte skriva västerländskt så kontentan hade blivit att han inte fått vara med i turneringen.
I båda dessa fall agerade medtävlarna på samma sätt som jag.

LNO1
Medlem
#15 Skrivet: 6 Sep 2016 15:36

Citerar: G_arvid, #14:
Formellt skulle jag väl vägrat svara, men hade världen blivit bättre för det?

Mycket bra fråga

timmy
Medlem
#16 Skrivet: 6 Sep 2016 17:26

Mycket bra G_arvid. Hade folk i allmänhet varit mer öppna så hade världen ett mycket trevligare tillhåll.

Dock finns det ju principfasta människor som måste hålla på alla regler in i minsta detalj, och då blir världen en sämre plats!

IvarBlå99
Medlem
#17 Skrivet: 6 Sep 2016 19:22

Ja,politiska, religiösa, ja kort sagt människor som har ett extremt kontrollbehov

rodel
Medlem
#18 Skrivet: 6 Sep 2016 23:41

Ja det är bättre att bygga broar mellan människor än höga murar.

LNO1
Medlem
#19 Skrivet: 7 Sep 2016 01:10

Citerar: rodel, #18:
Ja det är bättre att bygga broar mellan människor än höga murar.

Definitivt! Men vi ska nog inte lura oss och tro att Utopia kommer att uppstå. Vare sig inom schacket eller någon annanstans. Men etiken kan hjälpa oss, kutymen kan vara till hjälp ibland men den kan lika gärna vara oss till förfång.

LNO1
Medlem
#20 Skrivet: 7 Sep 2016 01:23 - Redigerad av: LNO1

Citerar: rodel, #1:
Etik i schack är för mig att man handlar på ett ärligt och sportsligt sätt.

Om man nu ska diskutera etik så är det reflektionen över moralen, och moralen säger att man ska vara ärlig och sportslig. Hos de flesta av oss är detta med ärlighet och sportslighet inte något vi egentligen behöver lära oss , utan det är, som med altruismen, medfött, det är i alla fall min tes även om det inte som i fallet med altruismen är vetenskapligt bevisat. Åtminstone vad jag vet. Jag skulle dessutom för att gå ännu djupare i semantiken nästan vilja sätta likhetstecken mellan sportslighet och ärlighet.

sture_lindberg
Medlem
#21 Skrivet: 7 Sep 2016 01:59 - Redigerad av: sture_lindberg

Citerar: LNO1, #19:
kutymen kan vara till hjälp ibland men den kan lika gärna vara oss till förfång.

Ofta är det mycket bra att hålla sig till gängse kutym.

Och att VETA vad kutym är tillhör allmänbidningen anser jag,,,

rodel
Medlem
#22 Skrivet: 7 Sep 2016 08:22

Att man hälsar på varandra innan partiet kan man se som kutym. Men när man bjuder remi eller ger upp ett parti blir mer av en individuell bedömning och här spelar många aspekter in.

rodel
Medlem
#23 Skrivet: 7 Sep 2016 08:24

Intressanta tankar LNO1 om etik. Har man en magkänsla att man gör något som inte är rätt finns en risk att man gör något oetiskt.

G_arvid
Medlem
#24 Skrivet: 7 Sep 2016 09:28 - Redigerad av: G_arvid

Jag har hört om ett begrepp som på engelska kallas "red face test" som jag tycker kan vara vägledande. Kan jag utan vidare uttömmande förklara för omgivningen vad jag gjort, och varför, utan att skämmas (=red face)? Då är det nog inga problem med att handla som man tänkt.

rodel
Medlem
#25 Skrivet: 7 Sep 2016 09:50

Citerar: G_arvid, #24:
Jag har hört om ett begrepp som på engelska kallas "red face test" som jag tycker kan vara vägledande. Kan jag utan vidare uttömmande förklara för omgivningen vad jag gjort, och varför, utan att skämmas (=red face)? Då är det nog inga problem med att handla som man tänkt.

Låter bra! Man kanske vet inombords när man handlar etiskt rätt. Ibland kanske det är så att det etiskt rätta är att inte lägga för stor vikt vid kutymen?!

LNO1
Medlem
#26 Skrivet: 7 Sep 2016 10:06

Citerar: rodel, #25:
Låter bra! Man kanske vet inombords när man handlar etiskt rätt. Ibland kanske det är så att det etiskt rätta är att inte lägga för stor vikt vid kutymen?!

Det skulle ju stämma bra med min tes att detta är en medfödd kunskap vi har. Sedan finns det förstås de, eftersom jag anser att detta är genetiskt betingat, som inte har denna känsla för ärlighet och sportslighet naturligt i sig. Då kan kutymen och uppfostran i viss mån kompensera för detta, men aldrig helt och fullt.

G_arvid
Medlem
#27 Skrivet: 7 Sep 2016 10:29

Citerar: LNO1, #26:
Då kan kutymen och uppfostran i viss mån kompensera för detta, men aldrig helt och fullt.

Om man följer sedvänjan blir man inte ifrågasatt, men konsekvenserna kan vara förödande om man gör saker utan att förstå varför man gör dem. Det som var kutym och sedvänja för 100 år sedan kan vara saker vi inte vill ta i med tång i dag. Majoriteten har förvisso inte alltid rätt...

LNO1
Medlem
#28 Skrivet: 7 Sep 2016 10:45

Citerar: G_arvid, #27:
Om man följer sedvänjan blir man inte ifrågasatt, men konsekvenserna kan vara förödande om man gör saker utan att förstå varför man gör dem. Det som var kutym och sedvänja för 100 år sedan kan vara saker vi inte vill ta i med tång i dag. Majoriteten har förvisso inte alltid rätt...


Kloka ord! På SVTs webbplats råkade jag idag snubbla snubbla in på ett inslag om Olympe de Gouges: En kvinna långt långt före sin tid, med ett naturligt rättspatos. Läs gärna artikeln i wikipedia om henne. https://sv.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges

rodel
Medlem
#29 Skrivet: 7 Sep 2016 11:27

Om man följer sedvänjan blir man inte ifrågasatt, men konsekvenserna kan vara förödande om man gör saker utan att förstå varför man gör dem. Det som var kutym och sedvänja för 100 år sedan kan vara saker vi inte vill ta i med tång i dag. Majoriteten har förvisso inte alltid rätt...
Nog så sant. - Jag ställer frågan till vår Kutymgeneral - Sture, hur ser du på detta?

PeterTrsavec
Medlem
#30 Skrivet: 7 Sep 2016 11:36

Har inte dessa funderingar kring kutym diskuterats i en annan tråd med drygt 1000 inlägg?! Tycker det är viktigt att rannsaka sig själv, finns vissa sunda bondförnuft regler, men sen är det väl upp till var och en att vara kutym?! Jsg personligen har väldigt svårt att associera detta till en schacklig sida.

. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . >>
Du måste logga in för att kunna posta!
 

Powered by forum software miniBB™ © 2001-2006