Diskussionsforum

 - Forum - Statistik - Sök -
schackOnline diskussionsforum / Schackdiskussion / Klubbschackets vara eller inte vara
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 15 . 16 . >>
Författare Meddelande
sture_lindberg
Medlem
#151 Skrivet: 5 Jun 2016 12:24 - Redigerad av: sture_lindberg

Citerar: Vert, #150:
Nej, jag har inte glömt det. Men huruvida någonting är ett personangrepp avgörs ju inte av vad den eventuella angriparen säger att det är utan hur det uppfattas. Om jag säger att "Vert är ett grälsjukt, alkoholiserat svin" och sedan "det var inget personangrepp" så är det ju fortfarande ett personangrepp. Du skrev:


Ok jag ber härmed om ursäkt .
Det var inte min mening att någon skulle ta åt sig.Men något personangrepp var det absolut inte.
Sorry.

lillpysen
Medlem
#152 Skrivet: 5 Jun 2016 18:12

(Om man använder för mycket bakpulver kan det väl bli en pösmunk ...)

peace
Medlem
#153 Skrivet: 6 Jun 2016 01:54 - Redigerad av: peace

Citerar: lillpysen, #152:
Om man använder för mycket bakpulver kan det väl bli en pösmunk ...)
Ja eller jäst.Därför han svällt upp

gubbengrå
Medlem
#154 Skrivet: 6 Jun 2016 09:42

Citerar: Vert, #142:

I schackliga sammanhang kan det handla om personer som gärna berättar att de vunnit, som vid efteranalys gärna pratar om sina egna möjligheter men aldrig om motståndarens, som vid efteranalys alltid tycker sig ha stått bättre (trots att ställningen är lika eller sämre för pösmunken), som alltid tycker att de förlorade "på eget grepp"/på grund av sina egna misstag snarare än därför att motståndaren spelade bra, som viftar bort invändningar och kommentarer från andra på ett nedlåtande sätt.


Det här är en träffande beskrivning av hur brist på objektivitet kan motverka social charm. Det är naturligtvis tråkigt att som åhörare behöva utsättas för sådan här självupptagenhet, speciellt om de felbedömningar den bygger på skulle råka sticka i ögonen.

Den vämjelse man känner inför detta beteende, tror jag, hänger samman med att man vet med sig hur stimulerande ett meningsutbyte om någon schackställning kan vara, när deltagarna inte behöver bevisa någonting, utan förutsättningslöst vill undersöka komplikationerna.

Men jag vill ändå, för ordningens skull, försöka lägga några förmildrande ord till förmån för pösmunken. Om allt för stor enighet uppnås i en diskussion, finns det anledning att misstänka ytlighet i tänkandet.

Till pösmunkens försvar vill jag framhålla att han inte är ensam om att brista i objektivitet. Spelet är stort och förmågan är liten, det är i varje fall min erfarenhet, och jag har hört många säga liknande saker. Vem kan egentligen i alla lägen vara helt säker i sin bedömning?

Men: en stor förändring har inträffat, som berör denna människans begränsade förmåga inför spelets möjligheter. Vetenskapen har framställt ett slags objektivitets-monster, vars kapacitet överträffar alla människors, inklusive världsmästarnas

Efter att ha stiftat bekantskap med monstren Houdini och Stockfisch, måste jag nu erkänna att jag hade mer gemensamt med pösmunken vad gällde inbilskhet, än vad jag någonsin kunde tänka mig.

Detta kan naturligtvis tolkas som dåliga nyheter. Men den goda nyheten är att den artificiella intelligensen är ett fantastiskt hjälpmedel, inte bara till att hitta bra drag, utan också till att få syn på egna begränsningar och att i bästa fall på så vis nå fram till den öppenhet och förutsättningslöshet som är grunden för ett stimulerande tankeutbyte.

Vert
Medlem
#155 Skrivet: 6 Jun 2016 14:26 - Redigerad av: Vert

Citerar: sture_lindberg, #151:
Ok jag ber härmed om ursäkt .
Det var inte min mening att någon skulle ta åt sig.Men något personangrepp var det absolut inte.
Sorry.

Ursäkten godtages!

Citerar: gubbengrå, #154:
Till pösmunkens försvar vill jag framhålla att han inte är ensam om att brista i objektivitet. Spelet är stort och förmågan är liten, det är i varje fall min erfarenhet, och jag har hört många säga liknande saker. Vem kan egentligen i alla lägen vara helt säker i sin bedömning?

Det är helt riktigt. Problemet är ju att man ofta analyserar partier med sin motståndare innan man fått ta del av den objektiva sanningen. Jag spelade ett parti under våren där jag - tack vare två merbönder - stod på vinst, om än med en lite trång ställning där motståndarens kompensation tycktes tydlig men inte tillräcklig. Tyvärr (för min del) lyckades jag, i begynnande tidsnöd, inte befria mig utan att släppa en bonde och det hela utmynnade i ett remislutspel. I efteranalysen menade min motståndare att jag hade spelat mycket bra som lyckats rädda mig undan det våldsamma angreppet och motståndaren var också besviken över att inte ha lyckats vinna sin vinstställning. Datorn gav mig rätt; faktum var att det knappt ens fanns någon verklig kompensation. Sedan dess har jag träffat motståndaren ett par gånger, men aldrig har han med ett ord antytt att min bedömning var den riktiga och att det var han som kom undan med ett någorlunda blått remiöga.

gubbengrå
Medlem
#156 Skrivet: 6 Jun 2016 21:54 - Redigerad av: gubbengrå

Citerar: Vert, #155:
Problemet är ju att man ofta analyserar partier med sin motståndare innan man fått ta del av den objektiva sanningen.

Ja, detta är ett problem, om man har kravet på sig att endast sanningar får demonstreras vid efteranalysen. Men den inställningen har aldrig varit rimlig, och dessbättre har det numera blivit uppenbart för alla som vill förstå, att den är ohållbar, den kapaciteten besitter vi inte, vi människor.

Däremot har väl de flesta förväntningar på motparten att denne skall vara öppen för andras idéer, och samtidigt underhålla med egna intressanta idéer. Det är egentligen höga krav att ställa. Det är naturligtvis mycket kul när det fungerar. Men om det inte fungerar helt tillfredsställande, så må man ha överseende.

Jag misstänker dock att efteranalys-kulturen håller på att förbättras bland schackspelare. Jag tror att allt fler blir medvetna om sin egen sviktande bedömningsförmåga, efter att de bekantat sig med objektivitets-monstren. Detta bäddar för en ödmjukare inställning, viket ger bättre utgångspunkt för meningsutbyten.

Därmed finns det också hopp för klubbschacket.

Gilly
Medlem
#157 Skrivet: 6 Jun 2016 22:15 - Redigerad av: Gilly

Problemet med vikande klubbschack är knappast ens på detaljnivå att efteranalyserna inte är till belåtenhet. Problemet ligger på ett helt annat plan. De klubbar som har verksamhet behöver göra sig synliga och åtråvärda för schackintresserade och sedan ta emot de nyanlända på ett bra sätt.
Vi kan börja där.

gubbengrå
Medlem
#158 Skrivet: 6 Jun 2016 22:45

Citerar: Gilly, #157:
Problemet ligger på ett helt annat plan.

Ok Erkänner att jag inte har översikt och kan säga var problemet ligger.
Citerar: Gilly, #157:
Problemet med vikande klubbschack är knappast ens på detaljnivå att efteranalyserna inte är till belåtenhet.

Om jag gett intryck av att vilja påstå något sådant, tar jag genast tillbaka. Det "hopp för klubbschacket" som jag talade i #157 är att jag tycker mig skönja en förbättrad attityd bland klubbspelarna, en minskad övertygelse om den egna förträffligheten.
Citerar: Gilly, #157:
De klubbar som har verksamhet behöver göra sig synliga och åtråvärda för schackintresserade och sedan ta emot de nyanlända på ett bra sätt.
Vi kan börja där.

En sådan attitydförbättring gör klubbarna mer "åtråvärda för schackintresserade", så vitt jag kan förstå.

Vert
Medlem
#159 Skrivet: 6 Jun 2016 22:54

Ja, min avsikt är naturligtvis inte att endast sanningar ska demonstreras vid analysbordet; man söker ju "sanningen" tillsammans (och när man kommer hem inser man hur sorgligt långt man var ifrån att finna den...). Vad jag menar är, precis som gubbengrå nämner, att det vore trevligt med en klädsam ödmjukhet från vissa motståndare, och medan jag menade att den inte finns därför att motståndaren ännu inte sett hur dåligt han/hon står så har gubbengrå sannolikt rätt att man också kan nå "erfarenhetsbaserad" ödmjukhet; när man överskattat sin ställning ett antal gånger kanske man blir mer benägen att vara mer ödmjuk inför motståndarens möjligheter.

Citerar: Gilly, #157:
Problemet med vikande klubbschack är knappast ens på detaljnivå att efteranalyserna inte är till belåtenhet.

Där tror jag faktiskt att du har fel. För egen del är jag klubbspelare och ser sO som ett komplement. Skälet till att jag inte spelar bara på sO är att jag - utöver själva partierna - vill ha ett socialt utbyte. Detta får jag inte under de tio minuterna innan ronden då man hälsar på folk, utan en stor del av det sociala utbytet är efteranalysen. Om den försvann eller jag kände att den inte var givande därför att för många motståndare var otrevliga att analysera med skulle det - åtminstone för mig - vara ett tungt vägande argument mot att fortsätta inom klubbschacket.

Gilly
Medlem
#160 Skrivet: 6 Jun 2016 23:05 - Redigerad av: Gilly

Citerar: Vert, #159:
Där tror jag faktiskt att du har fel

Det må så vara i så fall.
Min erfarenhet av många år som klubbspelare är att efteranalyserna antingen uteblev eller var av så låg nivå att de var meningslösa. De bästa spelarna var de som var sämst att dela med sig vid efteranalysen, om de alls ville analysera.

gubbengrå
Medlem
#161 Skrivet: 6 Jun 2016 23:15 - Redigerad av: gubbengrå

Citerar: Gilly, #160:
Min erfarenhet av många år som klubbspelare är att efteranalyserna antingen uteblev eller var av så låg nivå att de var meningslösa.

Meningslöst tror jag inte att det är, det som händer vid efteranalyserna. Då räknar jag inte bara den vetenskapliga aspekten. Denna må vara aldrig så låg. Vid efteranalyserna visar man också sin egen attityd till spelet och graden av respekt för motståndaren. Det kan vara mer fyllt av mening än vad man inser i ögonblicket.

Nipp
Medlem
#162 Skrivet: 7 Jun 2016 10:52 - Redigerad av: Nipp

Citerar: sture_lindberg, #146:
Skälen är i stället :


1 Bristande intresse
2 Internet ,att man kan spela schack även där.
3 Lättja
4 Att det kanske är för besvärligt att ta sig till schackklubben


1970, mitt enda år i klubb - och orsaken då att jag inte fortsatte var nog 1 och 3 förmodligen.

Idag är nog listan:
1. schackdator eller program
2. schackdator eller program
3. schackdator eller program
4 Att det kanske är för besvärligt att ta sig till schackklubben

Internet är inte ens med på min lista för man kan aldrig vara säker att man inte spelar mot en dator i praktiken.

Jag har varit programmerare mest hela karriären och road av problemställningar och att bena upp och lösa. Pensionerade mig som 61 åring förra året - och tänkte som komplement ta upp schacket bland andra intressen - fördröja demensen kanske, vad vet jag.

Men tanken att gå med i klubb igen har bara flyktigt dykt upp - inte på allvar.
Vettiga schackdatorer eller PC-program gör jobbet liksom. För att få variation ställer man svårighetsgrad eller styr upp öppningsbiblioteket det får använda.

Lika roligt är slumpmässiga ställningar och bara fortsätta där mot datorn.

Så det är kanske en personlighetsgrej om man är klubbmänniska eller inte. Är inte klubbschackets kamp lika dödsdömd som tryckta tidningar.

Gilly
Medlem
#163 Skrivet: 7 Jun 2016 11:28

Citerar: Nipp, #162:
Är inte klubbschackets kamp lika dödsdömd som tryckta tidningar.

Troligtvis

Vert
Medlem
#164 Skrivet: 7 Jun 2016 11:48 - Redigerad av: Vert

Citerar: Nipp, #162:
Är inte klubbschackets kamp lika dödsdömd som tryckta tidningar.

Verkligen inte. Tryckta tidningars nedgång beror på att de inte längre har någonting att tillföra, då nyhetsförmedling kan ske snabbare på ett antal olika sätt (inkl. tv, radio, digital skrift m.m.). Som namnet media antyder är tryckta tidningar ett medium som används för att förmedla information, och som sådan förmedlare är tryckta tidningar förlegad och snart helt ersatt av andra.

Schackklubbar, däremot, är inte enbart ett medium som kan ersättas av andra. Om man ser schackklubben som endast en plats för schackspelande så kan jag gå med på att de riskerar att gå samma öde till mötes, men hur många schackspelare kommer till schackklubben en gång i veckan enbart för att spela schack? För egen del kommer jag dit inte för schacket i sig utan för möjligheten till ett socialt utbyte kring schack.

Att säga att schackklubbarna är på väg att dö ut därför att de inte tillför någonting är ungefär lika begåvat som att säga att kaféerna är på väg att dö ut därför att de inte tillför någonting. Varför fikar människor på kaféer när de kan brygga sitt kaffe och ta sig en macka hemma? Varför poppar nya Espresso House, Wayne's Coffee, Coffehouse by George m.fl. kedjor upp som svampar ur jorden om man kan brygga sitt kaffe hemma? Jo, därför att de tillför en social aspekt - möjligheten att umgås, fika, småprata och skvallra med vänner och bekanta - utöver själva huvudsysslan (kaffedrickandet). På samma sätt kan schackklubbarna - om de betonar den sociala aspekten och vinnlägger sig om att erbjuda just det sociala utbytet i kombination med schackspelandet - erbjuda samma sak, och därmed bli lika relevanta som kaféerna, men för den mindre skara människor som föredrar att spela schack framför att skvallra.

Gilly
Medlem
#165 Skrivet: 7 Jun 2016 12:53

Citerar: Vert, #164:
På samma sätt kan schackklubbarna - om de betonar den sociala aspekten och vinnlägger sig om att erbjuda just det sociala utbytet i kombination med schackspelandet

Och det är just det klubbarna misslyckats med. Det är samma klubbspelare som är kvar och de blir äldre och äldre, gulnar som gamla tidningar. Dessa personer kommer inte att ändra på ett pillekvitt och därför kommer schackklubbar vara lika sällsynta som papperstidningar

Nipp
Medlem
#166 Skrivet: 7 Jun 2016 13:12

Citerar: Vert, #164:
Varför fikar människor på kaféer när de kan brygga sitt kaffe och ta sig en macka hemma? Varför poppar nya Espresso House, Wayne's Coffee, Coffehouse by George m.fl. kedjor upp som svampar ur jorden om man kan brygga sitt kaffe hemma? Jo, därför att de tillför en social aspekt - möjligheten att umgås, fika, småprata och skvallra med vänner och bekanta - utöver själva huvudsysslan (kaffedrickandet).


Tror det är just det som klubbarna skall fråga sig också - att finna ut ett koncept som tillför något mer än datorschack hemma.

Alla dessa Coffee Houses - har skapat nya miljöer som skiljer sig och drycker av annat slag som inte alla kan göra hemma. Jag minns när den första pizzerian dök upp i byn och alla flockades där och åt pizza och tog cappucino osv - riktig höjdargrej.

Jag slår säkert in öppna dörrar - men spottar ur mig några tankar ändå.

Gäst på klubben - i någon mån renomerad i SM eller bättre spelar med någon bättre på klubben. Och veckorna efter analys av varianten och olika variationer därav som alla kan hänga med på. Max utbyte av ett parti.

Mästerskap på klubben där tre bästa får äran att möta tre bästa på annan klubb - inga andra prispengar eller liknande. Veckorna efter analys av dessa.

Mästerskap Tema öppningar - 6 till 8 första dragen givna från viss öppning. Spelarna försöker göra bästa av att spela som dels vit, dels som svart.

Två bäst renommerade, kanske med några suppleanter också - ställer sig alltid förfogande att bli utmanad av annan klubb. Ett sådant möte vaje månad eller kvartal eller något. Det blir ju folk i en bil vanligen och förhållandevis billigt mot att en hel klubb skall åka.

Tror denna typ av gästspel skulle skapa intresse för ensamvarg som mig själv. Det är att göra något speciellt av att komma till klubben.

Sedan förmodar jag man redan har analys av IM och GM remi-ställningar. Analys av dessa och kanske försöka spela från dem. Vi dödliga gör ju misstag som inte stormästarna gör - och vi ens ser det hopplösa i ställningen.

Men kanske lika viktigt, om man har analyskvällar - att man har analysfria kvällar för de som inte är så roade, bara vill spela och umgås.

Sedan den stående frågan:
- Var är brudarna?



IvarBlå1
#167 Skrivet: 7 Jun 2016 13:18

De är väl hos den chipsätande "nörden" som knuttarna ringer upp

Nipp
Medlem
#168 Skrivet: 7 Jun 2016 14:18

Citerar: IvarBlå1, #167:
De är väl hos den chipsätande "nörden" som knuttarna ringer upp

Precis - så mer chips på schackklubbarna måste vara en ingrediens att börja med.

IvarBlå1
#169 Skrivet: 7 Jun 2016 14:28 - Redigerad av: IvarBlå1

På Malmö Allmänna Schackklubb hade man en liten kiosk där man kunde köpa lite av varje.Chips tror jag inte att de hade men det hade blivit en megasucce.Alla vill ju störa sin motståndare med prasslandet och tuggandet, ingen vill vara utan Så kiosker på schackklubbar är en bra ide för att få nybörjare att fortsätta

Nipp
Medlem
#170 Skrivet: 7 Jun 2016 15:06

Citerar: IvarBlå1, #169:
Alla vill ju störa sin motståndare med prasslandet och tuggandet

En punkt till listan för argument för klubbbesök:
- psykning av motståndare - inte så lätt på internet
för dom som är lagda åt det hållet.

Annan sak jag kom på för min del - disciplin att spela ofta nog.
Något som förmodligen blir resultatet om man har något som lockat till klubben - en liten spark i baken hjälper ibland.

Om en klubb har någon slags aktivitet så man vill gå dit en gång per kvartal eller så - är nog för mig att betala årsavgift. Mer resurser till klubben om varje kategori får något. En celebritet av något slag i spel kan vara något sådant.
Göran Zachrisson i kommentatorsbåset:
- och det är ett bra drag....lång paus....svart är i riktig knipa här....

Överlevnad för klubbarna - hitta något som är nog för olika kategorier att betala medlemsavgiften. Marknadsföring helt enkelt. Att alla skall hänga varje gång det är öppet är kanske lite högt mål.

Det jag nämnt är säkert provat förut och visar tydligt att jag inte varit på klubb på 46 år...

IvarBlå1
#171 Skrivet: 7 Jun 2016 15:50 - Redigerad av: IvarBlå1

När jag började i Limhamn hade vi gratis läsk på klubbkvällarna. Jag tror att man inte kunde svepa hur många som helst. Också ett incitament som sprider sig. Men en gratis läsk och jag tror att medlemsavgiften betalar sig.

Nesse
Medlem
#172 Skrivet: 7 Jun 2016 20:13

Tja, gratis läsk är kanske inte räddningen för klubbschacket...


Men ta en titt på bilderna (scrolla nedåt i länken från KSS) från Kålltorps schackklubb, en klubb i Göteborg som faktiskt ökar med fler vuxenspelare och fler ungdomar:

http://www.kalltorp.info/aktiviteter/kss-schack/ö vriga-aktiviteter-16245418

En aktiv klubb som syns i närområdet.

Nipp
Medlem
#173 Skrivet: 7 Jun 2016 22:07

Citerar: Nesse, #172:
Men ta en titt på bilderna (scrolla nedåt i länken från KSS) från Kålltorps schackklubb, en klubb i Göteborg som faktiskt ökar med fler vuxenspelare och fler ungdomar:

Kan det hjälpa till att ha en IM och celebritet i kliubben kanske med många goda idéer.

uct2
Medlem
#174 Skrivet: 7 Jun 2016 22:45

Citerar: Nipp, #173:
Citerar: Nesse, #172:Men ta en titt på bilderna (scrolla nedåt i länken från KSS) från Kålltorps schackklubb, en klubb i Göteborg som faktiskt ökar med fler vuxenspelare och fler ungdomar:

Kan det hjälpa till att ha en IM och celebritet i kliubben kanske med många goda idéer.

Det skulle säkert hjälpa till, men Kålltorp har väl inga IM!?

Nipp
Medlem
#175 Skrivet: 8 Jun 2016 05:55 - Redigerad av: Nipp

Citerar: uct2, #174:
Det skulle säkert hjälpa till, men Kålltorp har väl inga IM!?

Jag kanske gör felaktigt antagande.

Ari Ziegler är IM och driver schackbutiken i Kålltorp.
Trodde han var inblandad i klubben.

G_arvid
Medlem
#176 Skrivet: 8 Jun 2016 09:51

Som jag ser det kan man lika gärna byta ut rubriken till 'Närschackets vara eller inte vara'. För det är få schacktävlingar som är öppna för spelare som inte är anslutna till någon schackklubb och/eller har elotal.
Sveriges Schackförbund, som är medlem i FIDE är uppbyggt av distriktsförbund som i sin tur består av klubbar och spelare. Alla klubbar har i princip startats på samma sätt – en grupp människor med schack som ett gemensamt intresse har bildat en klubb för att kunna arrangera tävlingar och delta i tävlingar som arrangerats av andra. Samt att bilda lag för att tävla mot andra klubbar. Det är medlemmarna som styr klubbarna. Medlemmarna röstar fram styrelse, godkänner styrelsens arbete och för fram kandidater till styrelsen.
Så all kritik som riktas mot schackklubbarna kan egentligen bara lösas i att man går med i en schackklubb och aktivt arbetar för att det ska bli bättre. Att bara sitta hemma och ställa villkor för att man ska komma till klubben fungerar inte. Klubbarna utvecklas bara genom att medlemmarna bidrar.
Att det råkar finnas en och annan person på klubben som man inte sympatiserar med är helt naturligt eftersom det enbart är schackintresset som medlemmarna har gemensamt. Men om man inte kan hantera att det finns personer som man kanske inte älskar men ändå behöver kunna hantera och umgås med så måste det vara svårt att vara med i någon förening över huvud taget. För att inte tala om en arbetsplats, där man inte heller väljer vilka man vill arbeta tillsammans med.
Min teori om det minskade medlemstalen är människor inte anser sig ha tid och/eller är för bekväma för att fysiskt ta sig till schackklubben. Jag tror dock att pendeln kommer att svänga tillbaka.

Nipp
Medlem
#177 Skrivet: 8 Jun 2016 10:33

Citerar: G_arvid, #176:
Alla klubbar har i princip startats på samma sätt – en grupp människor med schack som ett gemensamt intresse har bildat en klubb för att kunna arrangera tävlingar och delta i tävlingar som arrangerats av andra.

Intressant läsning, tack för den.

Menar du att de är som brevlådeklubbar bara - på pappret en klubb?
Var ju stort problem inom golfen länge, klubbar utan bana att spela på.

Kollade t.ex Ari Ziegler som tydligen spelar för Örgryte SK, inte inte Kålltorp där han har sin verksamhet(kanske bor, vet inte).

Örgryte är ju så när granne med Kålltorp - varför har kålltorp en egen klubb undrar man?.

Är det så att klubbarna förökar sig genom delning - så att det blir inte några få klubbar med resurser utan det bildas massa småklubbar - att det är problemet?

Borde klubbarna samarbeta mer, med att driva gemensamma arrangemang med gästspel osv?

Eller är det bara opraktist med för stora klubbar, då det kräver lokal därefter för att de som kommer skall få spela och inte stå i kö hela tiden?
Även om det är kul att titta på partier förståss - men brukar betyda ståplats.

uct2
Medlem
#178 Skrivet: 8 Jun 2016 10:43

Citerar: Nipp, #175:
Citerar: uct2, #174et skulle säkert hjälpa till, men Kålltorp har väl inga IM!?

Jag kanske gör felaktigt antagande.

Ari Ziegler är IM och driver schackbutiken i Kålltorp.
Trodde han var inblandad i klubben.

Nej, Ari har nog fullt upp med Örgryte SK. Däremot har Kålltorp ibland rekommenderat några av sina bästa juniorer att gå över till ÖSK för att kunna utvecklas mer.

G_arvid
Medlem
#179 Skrivet: 8 Jun 2016 11:10

Citerar: Nipp, #177:
Menar du att de är som brevlådeklubbar bara - på pappret en klubb?
Var ju stort problem inom golfen länge, klubbar utan bana att spela på.

Nja, jag tror inte att det var intentionen från början, men (ofta av brist på intresse för klubbturneringar och att arbeta i klubben?) det finns nog en del klubbar utan klubbverksamhet som finns till för att medlemmarna deltar i lagspel och externa turneringar.

Nesse
Medlem
#180 Skrivet: 8 Jun 2016 11:19

Citerar: G_arvid, #176:
Min teori om det minskade medlemstalen är att människor inte anser sig ha tid och/eller är för bekväma för att fysiskt ta sig till schackklubben.



Fast hur ändrar vi på det?

<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 15 . 16 . >>
Du måste logga in för att kunna posta!
 

Powered by forum software miniBB™ © 2001-2006