Diskussionsforum

 - Forum - Statistik - Sök -
schackOnline diskussionsforum / Schackdiskussion / Schack och intelligens.
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . >>
Författare Meddelande
LNO1
Medlem
#61 Skrivet: 21 Sep 2014 09:02

Citerar: vpaavola, #46:
Att talang och högre intelligens vore synonymer? Det, tycker jag är väldigt tveksamt.

Det är säkert väldigt tveksamt sett ur strikt lingvistisk synpunkt, men återigen, försök se bortom ordvalet utan till andemeningen istället. Jag använde ju ordet smart som synonym till intelligent i något inlägg vilket i språklig mening naturligtvis inte är helt korrekt. Detta var jag fullt medveten om när jag skrev det. Jag överlät till den intelligente läsaren att tolka mina ord. Sedan får man väl finna sig i att några debattörer läser inläggen som en viss potentat läser bibeln. Har man gett sig in i leken får man leken tåla.

LNO1
Medlem
#62 Skrivet: 21 Sep 2014 09:15

Citerar: Leifur, #59:
Tydligen föll några ord bort, men jag försöker väl en gång till.

Det var verkligen inte meningen att du skulle uppfatta det som en anmärkning Leifur, utan jag tog just det exemplet för att visa att man kan förstå vad du menade även om det fattades några ord.

Citerar: Kleimark, #60:
Intelligens och intellekt är inte samma sak.

Nähä? Så du förstod alltså inte alls vad som menades? Och vad ville du egentligen ha sagt med den anmärkningen?

Leifur
Medlem
#63 Skrivet: 21 Sep 2014 09:15

Citerar: Kleimark, #60:
Intelligens och intellekt är inte samma sak.

Nej, men man kan väl kalla dem ordbröder.

Vi kanske bör vara lite tolerantare och försöka förstå andemeningen istället för att leka "Finn Fem Fel"

Leifur
Medlem
#64 Skrivet: 21 Sep 2014 09:18

Citerar: LNO1, #62:
Det var verkligen inte meningen att du skulle uppfatta det som en anmärkning Leifur, utan jag tog just det exemplet för att visa att man kan förstå vad du menade även om det fattades några ord.

Jag uppfattade det inte som en anmärkning, inte alls!
Jag rättade mig själv för deras skull som inte har förmågan att läsa oskrivna ord.

LNO1
Medlem
#65 Skrivet: 21 Sep 2014 09:25

Citerar: Kleimark, #47:
De som är övertygade, om att det krävs hög intelligens, för att bli bra på schack, bör beakta att de bästa spelarna (schackmotorerna) helt saknar intelligens.

Onekligen ett ganska bra argument, men en människa är inte en dator, och det kan ju vara så, det är i alla fall min nuvarande ståndpunkt, att en människa måste använda sin intelligens (jag hade önskat använda formuleringen intellekt här ) för att kunna spela schack. På samma sätt som vi en gång i tiden använde vår intelligens för att hitta en metod för att ställa upp räkneexempel. En miniräknare är ju mycket bättre än oss på att göra uträkningar av diverse slag utan att besitta något av det vi i dagligt tal kallar för intelligens. Men vi människor gör nog klokast i att använda oss av vår intelligens när vi gör uträkningar.

vpaavola
Medlem
#66 Skrivet: 21 Sep 2014 09:56

Citerar: LNO1, #61:
Det är säkert väldigt tveksamt sett ur strikt lingvistisk synpunkt, men återigen, försök se bortom ordvalet utan till andemeningen istället.


Min mening var inte alls att märka ord. Men i min enfald kan jag inte se sambandet mellan talang och intelligens. Speciellt om man inte definierar vilken sorts talang det är frågan om. Väldigt talangfull skidåkare behöver inte nödvändigtvis vara intelligent.
Men om vi går till grundfrågan. All tankeverksamhet och problemlösning har nytta av intelligens så jag tror absolut att för att bli riktigt duktig schackspelare, krävs det en ordentlig portion intelligens.

LNO1
Medlem
#67 Skrivet: 21 Sep 2014 10:14

Citerar: vpaavola, #66:
Men i min enfald kan jag inte se sambandet mellan talang och intelligens

Det var just därför jag gav dig rätt, men samtidigt är jag övertygad om att du förstod vad jag menade. Men sambandet mellan talang och intelligens kan uttryckas så här: Om du med ordet talang avser färdighet,ha anlag för, begåvning (vilket är en fullt legitim användning av ordet talang) så kan ju en hög intelligens göra att du har speciell fallenhet för att spela schack. (Inte nödvändigtvis men det är i alla fall min utgångspunkt och den ståndpunkt som jag hävdar.) Precis som ett gott bollsinne kan vara ytterst behjälpligt för en fotbollsspelare.

vpaavola
Medlem
#68 Skrivet: 21 Sep 2014 11:29

Citerar: LNO1, #67:
Precis som ett gott bollsinne kan vara ytterst behjälpligt för en fotbollsspelare.


Bollsinne och talang som nödvändigtvis behöver inte vara besläktad med intelligens.

sture_lindberg
Medlem
#69 Skrivet: 21 Sep 2014 13:19

Citerar: vpaavola, #68:
Bollsinne och talang som nödvändigtvis behöver inte vara besläktad med intelligens.


Det var en bra kommentar !

Som att vara bra i schack skulle betyda att man därför är speciellt intelligent..
Det är 2 helt olika saker.

Jag känner en hel del bra schackspelare ,visst är många av dom klart intelligenta.
Men det finns också många bra schackspelare som jag är ytterst tveksam om hur det står till med den biten.

Så jag anser att det inte behövs överdriven intelligens för att kunna spela bra schack..Det är en färdighet bara bland många andra.

LNO1
Medlem
#70 Skrivet: 21 Sep 2014 14:44 - Redigerad av: LNO1

Citerar: vpaavola, #68:
Bollsinne och talang som nödvändigtvis behöver inte vara besläktad med intelligens.

Nej, vem har sagt det? Så i motsats till Sture tyckte jag inte att det var varken en bra kommentar eller speciellt lustig. Men för att dra en något humoristisk slutsats så kan man säga att Sture och Kleimark inte använder hjärnan och tänker när de spelar schack, och följdfrågan är då vilken kroppsdel de använder? Hoppas ni inte tar alltför illa upp av detta lilla skämt

LNO1
Medlem
#71 Skrivet: 21 Sep 2014 14:56

Citerar: sture_lindberg, #39:
Det finns schackspelare som är mycket bra på schack,men inte speciellt framstående på så mycket annat

Citerar: sture_lindberg, #48:
Att de har talang bevisar bara att de har större talang...För just schack..och inget annat..

Och då förutsätter jag att det finns ett "schackcentrum" i deras hjärnor som är överdimensionerat, eller hur hade du tänkt dig att det skulle gå ihop annars?

vpaavola
Medlem
#72 Skrivet: 21 Sep 2014 15:01

Citerar: LNO1, #71:
Förlåt vpaavola, nu beskyllde jag dig för en åsikt du aldrig har sagt... tar genast tillbaka det


Ingen fara. Jag har mer än ofta märkt själv att jag glömmer att använda hjärnan när jag spelar.

LNO1
Medlem
#73 Skrivet: 21 Sep 2014 15:06

Jodå jag har själv upplevt att jag spelat med ändalykten många gånger... dock aldrig med lyckat resultat... I enlighet med mitt resonemang kanske jag ska byta strategi

LatvaLaw
Medlem
#74 Skrivet: 21 Sep 2014 15:10

Precis som i det flerdimensionerade samhällsstrategiska partispelet politik kan man ävenså i schack använda sig av fötterna för att utföra sina drag.

Den_sorte_slyngel
Medlem
#75 Skrivet: 21 Sep 2014 16:17

Så gott som alla framstående schackspelare lär ha genomgått ett iq-test. Man hör ofta om de som presterat exceptionellt bra. Betydligt intressantare vore att få veta om någon eller några presterat mindre bra. Eller om (mindre troligt) någon i detta forum erkänner att de gjort det...

LNO1
Medlem
#76 Skrivet: 21 Sep 2014 16:37

Citerar: Den_sorte_slyngel, #75:
Så gott som alla framstående schackspelare lär ha genomgått ett iq-test. Man hör ofta om de som presterat exceptionellt bra.


Det bvore intressant för diskussionen om man kunde få se en sammanställning av dessa test. Vet du något om det finns någon?

Leifur
Medlem
#77 Skrivet: 21 Sep 2014 16:39

Kan någon nämna en enda schackspelare i världseliten som inte visat sig vara intelligent?

Den_sorte_slyngel
Medlem
#78 Skrivet: 21 Sep 2014 16:49

Man kanske kan tänka sig att det finns de som är språkligt obegåvade. Bra på schack lär man väl kunna bli utan verbala färdigheter?

Nisse_i_Högdalen
Medlem
#79 Skrivet: 21 Sep 2014 16:54

Jag brukade på den tiden jag var tvungen att delta, prestera uruselt på IQ-test. Så dåligt att de som hade hand om dem brukade kalla in mig efteråt. Så gjordes det ett antal muntliga test till dess att de var nöjda.
Till åtminstone en del berodde det på att jag inte hade sådan allmänkunskap som är nödvändigt för att klara frågorna. Jag minns ännu med fasa en fråga där det fanns fem eller sju bokstavssträngar och jag skulle kasta om bokstäverna och sedan tala om vilket ord som inte var ett bilmärke. Jag fick ut spitfire, mustang, kadett, amazon osv men jag hade ingen aning om vilket som var ett bilmärke. Jag hade aldrig brytt mig om bilmärken. Jag tror jag till sist gissade på mustang eftersom jag visste att det trots allt var en sorts häst. Men det var fel.
Numera vet jag att Spitfire är ett berömt flygplan från andra världskriget, men på den tiden hade jag inte intresserat mig för den modernare historien.

Carzo
Medlem
#80 Skrivet: 21 Sep 2014 17:37

Citerar: Nisse_i_Högdalen, #79:
Till åtminstone en del berodde det på att jag inte hade sådan allmänkunskap som är nödvändigt för att klara frågorna.

Vilket föranleder en undring - ofta anses allmänbildning eller kunskap i breda inlärda ämnen tyda på hög intelligensnivå.
Det är knappast troligt att sådant samband finns. Våra förfäder - om vi nu går så långt tillbaks som till Hedenhös - hade tämligen lika hjärnutrustning och dito struktur som vår (moderna människor) - de visste föga om astronomi, fysik, kemi, biologi, geografi eller överhuvudtaget om någonting utanför grottan eller bortom skogsbrynet. Självfallet besatt de inte dessa kunskaper.
Men ska de anses ha varit dummare än oss? De kunde säkert räkna ut ett och annat.
Det lär ha upptäckts s.k. "naturfolk" i Amazonas-områden i Sydamerika. Stammar som aldrig varit i kontakt med det vi lite pompöst kallar civilisation. Hur skulle ett IQ-test för sådan människor kunna utformas? Det finns ju inget rationellt skäl att anta att de INTE är intelligenta. Den mänskliga biologin, hjärnorna, är så vitt jag vet identiska. Hur det är på det psykiska planet är mer oklart. Personligen tror jag de har mer kontakt med andliga/mentala plan än vad vi vanligtvis har. Och detta är inte sagt i någon nedlåtande mening - snarare tvärtom.

Leifur
Medlem
#81 Skrivet: 21 Sep 2014 18:04

Citerar: Leifur, #77:
Kan någon nämna en enda schackspelare i världseliten som inte visat sig vara intelligent?

Nej, just det!
Vilket väl visar att schackeliten är intelligentare än genomsnittet..

Den_sorte_slyngel
Medlem
#82 Skrivet: 21 Sep 2014 18:20

Vill minnas att svenska Mensa under en period hade en utlandsfödd ordförande som talade en gräslig svenska trots lång tid i landet. Hur kan man förklara sådant?

Kleimark
#83 Skrivet: 21 Sep 2014 18:27

#81
Du får ge oss mera tid.

#82
God språkförståelse är inget kriterium för att bli medlem i Mensa.

Leifur
Medlem
#84 Skrivet: 21 Sep 2014 18:27

Att man inte nödvändigtvis måste vara bra på alla områden för att vara intelligent.

sture_lindberg
Medlem
#85 Skrivet: 21 Sep 2014 18:33 - Redigerad av: sture_lindberg

Citerar: LNO1, #70:
Men för att dra en något humoristisk slutsats så kan man säga att Sture och Kleimark inte använder hjärnan och tänker när de spelar schack, och följdfrågan är då vilken kroppsdel de använder? Hoppas ni inte tar alltför illa upp av detta lilla skämt


Ojoj-Tänk om jag skulle börja använda mej av hjärnan också när jag spelar..Hur bra skulle jag inte bli dåCiterar: LNO1, #71:
Och då förutsätter jag att det finns ett "schackcentrum" i deras hjärnor som är överdimensionerat, eller hur hade du tänkt dig att det skulle gå ihop annars?


En motfråga då till dej.
Anser du man måste vara extremt intelligent om man är bra på musik eller om man är en jäkel på att måla ?

Kleimark
#86 Skrivet: 21 Sep 2014 19:03 - Redigerad av: Kleimark

Du tänker på Lenoardo Da Vinci

sture_lindberg
Medlem
#87 Skrivet: 21 Sep 2014 19:17

Nej tänkte knappast på honom. han VAR ju en verkligt intelligent person enligt min mening..

men det finns andra...

Nisse_i_Högdalen
Medlem
#88 Skrivet: 21 Sep 2014 19:29 - Redigerad av: Nisse_i_Högdalen

Citerar: Leifur, #77:
Kan någon nämna en enda schackspelare i världseliten som inte visat sig vara intelligent?


Några gånger på 60-talet träffade jag (och spelade schack med) Gideon Ståhlberg. Han var visserligen rätt alkoholiserad då, men min uppfattning var att han var inte speciellt intelligent. Däremot spöade han skiten ur mig i schack hur full han än var. Gideon Ståhlberg tillhörde den tidens världselit trots allt.

G_arvid
Medlem
#89 Skrivet: 21 Sep 2014 19:38

Citerar: Leifur, #77:
Kan någon nämna en enda schackspelare i världseliten som inte visat sig vara intelligent?

Det skulle hjälpa diskussionen om vi hade en klar och gemensam definition på vad vi menar med intelligens. Det är väl i alla fall helt klart att det är hjärnans färdigheter som används när vi spelar och får framgång i schack. Jag tror att man kan finna en överrepresentation av höga värden på IQ-test hos de som är framgångsrika i schack. Men det betyder ju inte att hög intelligens är nödvändig för framgång i schack.

Ett motexempel känner jag till och det är Samuel Reshevsky som var ytterst nära att bli världsmästare på 1940-talet. Han kom fram som ett underbarn och i samband med den uppmärksamhet han väckte fick han genomgå ett stort antal tester som visade att han snarast låg under genomsnittet för sin årsklass utom i ett avseende och det lär ha varit visuellt minne, om jag minns rätt.

Förresten ett till:hur var det egentligen med Fisher? Han påstås ha haft väldigt hög IQ, men utöver hans briljans vad gäller schack så både uttryckte han sig och betedde sig rent av korkat i många fall.

Nisse_i_Högdalen
Medlem
#90 Skrivet: 21 Sep 2014 19:39

Citerar: Carzo, #80:
Vilket föranleder en undring - ofta anses allmänbildning eller kunskap i breda inlärda ämnen tyda på hög intelligensnivå.

Mina föräldrar tyckte det var pinsamt att jag klarade mig så dåligt så jag fick en bok med 100 intelligenstest (med svar) i studentpresent. Jag tränade på dem under några veckor och på den tidens mönstring grejade jag hyfsat bra resultat (blev inte underbegåvad i vart fall) och slapp dra skam över familjen.
Men min oförmåga på IQ-test har inte hindrat mig från att ta två betyg i matematik. Det anses ju begåvat även om matematik på den nivån egentligen bara är att lära sig ett antal metoder.

<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . >>
Du måste logga in för att kunna posta!
 

Powered by forum software miniBB™ © 2001-2006