Diskussionsforum

 - Forum - Statistik - Sök -
schackOnline diskussionsforum / Schackdiskussion / regler
. 1 . 2 . >>
Författare Meddelande
strössel
Medlem
#1 Skrivet: 6 Aug 2009 12:54

Om min motståndare endast har sin kung kvar..så kan han ju inte vinna partiet..Inte ens på tid.Men i mitt parti mot allemyr så har han fått en vinst.Vad göra? Partiet ska ju dömas till remi.

Bushman
Medlem
#2 Skrivet: 6 Aug 2009 13:02

Klicka på felrapportering längst ned på partisidan och beskriv problemet i korthet, så fixar Erik det hela.

strössel
Medlem
#3 Skrivet: 6 Aug 2009 13:04

Har gjort det nu.Men visst har jag väl rätt i att man aldrig kan vinna ett parti om man bara har en kung kvar?

Bushman
Medlem
#4 Skrivet: 6 Aug 2009 13:05

Ja, man måste ha material som teoretsikt möjliggör mattsättning.

Elrey
Medlem
#5 Skrivet: 6 Aug 2009 13:50

Citerar: strössel, #3:
.Men visst har jag väl rätt i att man aldrig kan vinna ett parti om man bara har en kung kvar?


Inte?
Din motståndare kan få "tillfälligt sinnesförvirring" och inte hitta de rätta dragen och förlora på tid eller ge upp. Så du kan, teoretiskt vinna med enbart din kung.

Precis som Bushman säger, du kan inte mattsätta motståndaren om du bara har din kung kvar.

Darlanio
Medlem
#6 Skrivet: 6 Aug 2009 14:00

Hur är reglerna kring kräva remi i närschack? Exempelvis partiet Allmyr-strössel skulle väl givit strössel rätten att kräva remi då strössel har mindre än 5 minuter på klockan?

Elrey
Medlem
#7 Skrivet: 6 Aug 2009 14:12

Nedan bifogar jag vad FIDEs schakregler säger om remi:
"5.2. a) Partiet är remi när spelaren vid draget inte kan göra något regelrätt drag
och hans kung inte står i schack. Partiet sägs då sluta med 'patt'. Det förutsätts att
draget som ledde fram till pattställningen var regelrätt. Detta avslutar
omedelbart partiet.
5.2 b) Partiet är remi när en ställning har uppkommit, där ingen av spelarna kan sätta
motståndaren matt med någon som helst följd av regelrätta drag. Detta avslutar
omedelbart partiet, förutsatt att draget som ledde fram till ställningen var regelrätt.
5.2. c) Partiet är remi efter överenskommelse mellan de två spelarna under partiet.
Detta avslutar omedelbart partiet. (Se § 9.1)
5.2. d) Partiet kan bli remi, om en identisk ställning just kan uppkomma eller har
uppkommit på schackbrädet för minst tredje gången. (Se § 9.2)
5.2. e) Partiet kan bli remi, om åtminstone de senaste 50 på varandra följande dragen har
utförts av båda spelarna utan att någon bonde flyttats eller någon pjäs slagits. (Se § 9.3)"


"§ 9: Remiparti

9.1. a) En spelare som önskar bjuda remi skall göra så först efter att han gjort ett
drag på schackbrädet och innan han stannar sin egen klocka och startar
motståndarens. Ett remianbud vid varje annan tidpunkt under spelet är ändå giltigt,
men § 12.5 måste beaktas. Inga villkor kan kopplas till anbudet. I inget av
fallen kan anbudet återtas, och det förblir gällande tills motståndaren antar det,
avslår det muntligt, avslår det genom att röra en pjäs i avsikt att flytta den eller slå
den eller till dess att partiet avslutas på något annat sätt.
9.1 b) Båda spelarna ska notera ett remianbud i sina protokoll med symbolen (=),
enligt Appendix E.
9.1 c) En begäran om remi enligt §§ 9.2, 9.3 eller 10.2 ska anses som ett remianbud.

9.2. Partiet är remi efter en korrekt begäran av en spelare vid draget, när samma
ställning för åtminstone tredje gången (och inte nödvändigtvis genom
dragupprepning)
a) kommer att uppstå, om han först skriver sitt drag på sitt protokoll och förklarar
sin avsikt för domaren att göra detta drag, eller
b) just har uppstått och det är spelaren vid draget som begär remi.
Ställningar enligt a) och b) anses vara desamma, om samma spelare är vid
draget, om pjäser av samma slag och färg står på samma rutor och om samtliga
möjliga drag för båda spelarnas pjäser är desamma.
Ställningar är inte desamma, om en bonde kunde ha slagits en passant eller
om rätten att göra rockad omedelbart eller i fortsättningen har förändrats.

9.3. Partiet är remi efter en korrekt begäran av spelaren vid draget, om
a) han skriver på sitt protokoll och förklarar sin avsikt för domaren att göra ett
drag, som kommer att resultera i att de senaste 50 dragen gjorts av båda
spelarna utan att någon bonde flyttats och utan att någon pjäs slagits, eller
b) de senaste på varandra följande 50 dragen har gjorts av båda spelarna
utan att någon bonde flyttats och utan att någon pjäs slagits.

9.4. Om en spelare gör ett drag utan att begära remi, förlorar han rätten att
begära remi enligt § 9.2 eller 9.3 i detta drag.

9.5. Om en spelare begär remi enligt § 9.2 eller 9.3, ska han omedelbart stanna
båda klockorna. Han har inte tillåtelse att ta tillbaka sitt krav.
a) Om kravet visar sig vara riktigt är partiet omedelbart remi.
b) Om kravet visar sig vara oriktigt, ska domaren lägga till tre minuter till
motståndarens återstående tid. Om kravställaren dessutom har mer än två minuter
kvar på sin klocka, ska domaren dra ifrån hälften av kravställarens återstående tid
upp till högst tre minuter. Om kravställaren har mer än en minut men mindre än två
minuter kvar, ska hans återstående tid vara en minut. Om kravställaren har mindre
än en minut kvar, ska domaren inte justera kravställarens tid. Sedan ska partiet
fortsätta, och det avsedda draget måste utföras.

9.6. Partiet är remi när en ställning har uppstått, från vilken en mattsättning
inte kan uppkomma genom någon möjlig serie av regelrätta drag, inte ens
med det mest oskickliga spel. Detta avslutar omedelbart partiet, förutsatt att draget
som ledde till denna ställning var regelrätt."

"12.5. Spelarna är inte tillåtna att lämna 'tävlingsområdet' utan domarens tillåtelse.
Tävlingsområdet definieras som spellokalen, vilorum, serveringsutrymme,
rökyta och andra platser som angivits av domaren. Spelare vid draget
får inte lämna spellokalen utan domarens tillåtelse."

Hoppas att jag fick med allt. Alla citat är tagna ur FIDEs Schackregler gällande från den 1 juli 2005 ur §5, §9 och §12

Hoppas att det är till någon hjälp.

P.S. här är adressen: http://www.schack.se/RK/regler2005.pdf D.S.

Raketen

från ett tråd någonstans här på SO

uct2
Medlem
#8 Skrivet: 6 Aug 2009 14:15

Citerar: Darlanio, #6:
Hur är reglerna kring kräva remi i närschack? Exempelvis partiet Allmyr-strössel skulle väl givit strössel rätten att kräva remi då strössel har mindre än 5 minuter på klockan?


En fråga till: är det skillnad om det är dragserie eller inte? Typ första och andra tidsnöden i Allsvenskan? Kan man kräva remi när partiet inte kan förlängas (andra tidsnöden) men inte när man ska göra ett visst antal drag (typ första tidsnöden)?

Darlanio
Medlem
#9 Skrivet: 6 Aug 2009 14:25

Citerar: Elrey, #7:
9.6. Partiet är remi när en ställning har uppstått, från vilken en mattsättning
inte kan uppkomma genom någon möjlig serie av regelrätta drag, inte ens
med det mest oskickliga spel. Detta avslutar omedelbart partiet, förutsatt att draget
som ledde till denna ställning var regelrätt."


Så om inte denna paragraf ändrats i de nu gällande reglerna (finner svårt att tro att de skulle ändra just denna del) så bör man alltså kunna vid ett nekat remianbud stanna klockan och tillkalla domaren för att begära remi enligt 9.6 i en ställning som strössels. Vit (motståndaren) kan ju inte på något sätt sätta matt och om Svart (kravställaren) endast vill ha remi bör ju remi vara ett korrekt domslut av domaren - eller?

Vad gäller dragserie och inte så tror jag alltid den tid som avses när man beräknar tid kvar vara den tid man har under pågående dragserie...t.ex. 2 minuter kvar innan 40 drag utförts är bara 2 minuter kvar och inte 2 minuter + 30/60 minuter för resten av partiet.

uct2
Medlem
#10 Skrivet: 6 Aug 2009 14:44

Citerar: Darlanio, #9:
Vad gäller dragserie och inte så tror jag alltid den tid som avses när man beräknar tid kvar vara den tid man har under pågående dragserie...t.ex. 2 minuter kvar innan 40 drag utförts är bara 2 minuter kvar och inte 2 minuter + 30/60 minuter för resten av partiet.


Jo, jag tror också det, men jag har inte hittat några belägg. Vet du eller någon annan vad det finns för praxis? Vad gäller förresten om A:s tid går ut, men B bara har kungen kvar? Vinner B då, eller får A remi trots "tidsförlusten"? Och är det i ett sådant fall skillnad på om det är blixt-/snabbschacksregler som gäller, eller om det finns en dragserie?

sture_lindberg
Medlem
#11 Skrivet: 6 Aug 2009 15:51

Med ensam kung kan man aldrig vinna ett schackparti.Inte på tid,eller på något annat vis.Däremot får man remi om motståndarens tid gått ut. Men aldrig vinst som sagt.

sture_lindberg
Medlem
#12 Skrivet: 6 Aug 2009 15:54

Citerar: Darlanio, #6:
Hur är reglerna kring kräva remi i närschack? Exempelvis partiet Allmyr-strössel skulle väl givit strössel rätten att kräva remi då strössel har mindre än 5 minuter på klockan?

Man behöver inte kräva remi innan någon tid finns kvar..Utan remin är ett faktum. hur som helst.Den som bara har kungen kvar kan HÖGST få remi i partiet..

strössel
Medlem
#13 Skrivet: 6 Aug 2009 18:11

Jo jag har kollat upp reglerna nu .Går aldrig att vinna med bara en kung kvar.Spelar ingen roll om tiden är ute för den andra.

Dynamit
Medlem
#14 Skrivet: 6 Aug 2009 19:31

Citerar: strössel, #13:
Jo jag har kollat upp reglerna nu .Går aldrig att vinna med bara en kung kvar.Spelar ingen roll om tiden är ute för den andra.

Men då måste du väl kräva remi innan din tid är ute.

Ludvig_
Medlem
#15 Skrivet: 6 Aug 2009 19:59

Citerar: Dynamit, #14:
Men då måste du väl kräva remi innan din tid är ute.


Nej, det behövs inte.

Dynamit
Medlem
#16 Skrivet: 6 Aug 2009 20:41

Citerar: Ludvig_, #15:
Nej, det behövs inte.

Men det gäller väl i blixt?

Ludvig_
Medlem
#17 Skrivet: 6 Aug 2009 20:51

Citerar: Dynamit, #16:
Men det gäller väl i blixt?


Om man bara har kungen kvar, kan man inte vinna på tid. Det spelar ingen roll om det är blixt, snabbschack eller långpartier.

sture_lindberg
Medlem
#18 Skrivet: 6 Aug 2009 22:01

Citerar: Ludvig_, #17:
Om man bara har kungen kvar, kan man inte vinna på tid. Det spelar ingen roll om det är blixt, snabbschack eller långpartier.

helt rätt..

Elrey
Medlem
#19 Skrivet: 7 Aug 2009 10:57

korr?

strössel
Medlem
#20 Skrivet: 7 Aug 2009 13:29

Nej inte på någon sort av schack..

strössel
Medlem
#21 Skrivet: 9 Aug 2009 18:24

Nu har det gått 3 dagar.Fortfarande har inte resultatet ändrats..

Stefan.K
Medlem
#22 Skrivet: 9 Aug 2009 19:03

ta´t lugnt. tror det tog nästan 3månader o få mitt fel korrigerat. tar lite tid men det blir gjort!!!

strössel
Medlem
#23 Skrivet: 15 Aug 2009 14:18

Nu gått hela 9 dagar..Fortfarande har ingen ändring skett.

farbrorjo
Medlem
#24 Skrivet: 15 Aug 2009 14:21

Citerar: Stefan.K, #22:
ta´t lugnt. tror det tog nästan 3månader o få mitt fel korrigerat. tar lite tid men det blir gjort!!!


Det här hade jag inte kunnat säga bättre själv.

Ludvig_
Medlem
#25 Skrivet: 15 Aug 2009 14:24

Citerar: farbrorjo, #24:
Det här hade jag inte kunnat säga bättre själv.


Ska det behöva ta tre månader då?

farbrorjo
Medlem
#26 Skrivet: 15 Aug 2009 14:29 - Redigerad av: farbrorjo

Nej, det tror jag inte det behöver göra heller. Men jag är övertygad om att både du och strössel värdesätter det ideella hästjobb som erik gör med schack Online för oss alla och att han precis som vi andra har rätt till ett liv vid sidan om s O också. Den senaste tiden har han f ö jobbat hårt med nämnda s O-mästerskap i granntråden.

Ludvig_
Medlem
#27 Skrivet: 15 Aug 2009 14:36

Citerar: farbrorjo, #26:
Nej, det tror jag inte det behöver göra heller. Men jag är övertygad om att både du och Sture värdesätter det ideella hästjobb som erik gör med schack Online för oss alla och att han precis som vi andra har rätt till ett liv vid sidan om s O också.


Sture?

För att minska tiden tycker jag att fler borde kunna ändra givna partislut.

strössel
Medlem
#28 Skrivet: 15 Aug 2009 14:41

Jo det är jag Strössel som vill att ett felaktigt resultat ska ändras. Att Sture kan schackreglerna däremot är jag helt övertygad om Att han har haft 2 inlägg i denna tråd har inte med saken att göra..Ser nu att du har ändrat på ditt inlägg 26#..Förut stod det Sture där.Och inte mitt nick Strössel..

farbrorjo
Medlem
#29 Skrivet: 15 Aug 2009 14:43

Ja, det var en felskrivning och rätt ska vara rätt...

strössel
Medlem
#30 Skrivet: 15 Aug 2009 14:50

Vill bara till sist säga ; Sture är en person här och jag en annan. Inte så roligt att vare sej bli hoppblandade eller misstänka att vi är en och samma person.

. 1 . 2 . >>
Du måste logga in för att kunna posta!
 

Powered by forum software miniBB™ © 2001-2006