Diskussionsforum

 - Forum - Statistik - Sök -
schackOnline diskussionsforum / Schackdiskussion / LÄS DETTA innan du postar!
Författare Meddelande
admin
Admin
#1 Skrivet: 23 Sep 2006 12:38 - Redigerad av: admin

Senast uppdaterad: 16 februari 2011

Välkommen till schackOnlines forum!

Klicka här för att läsa snabb-guiden till forumet.

När du skriver i forumet förbinder du dig att följa forumreglerna nedan.

REGLER för schackOnlines diskussionsforum
Nyckeln till ett bra forum är utan tvekan respekt. Här kommer lite förtydliganden:
§A1 Personangrepp är förbjudna, det gäller både privatpersoner och offentliga personer. Tänk på att det sitter en människa på andra sidan "nätet" som läser det du skriver.
§A2 Inlägg med rasistiska eller etniska angrepp är förbjudna. Likaså inlägg som är kränkande för olika minoriteter. Det här innebär också generaliseringar, där man antyder att en stor grupp människor är på ett visst sätt. Man måste konkret skriva vilka människor i gruppen det handlar om.
§A3 Sexuella anspelningar, pornografi eller material som kan väcka anstöt är förbjudet.
§A4 Vårda ditt språk och undvik svordomar.
§A5 Visa respekt för att människor kan ha andra åsikter än du!
§A6 Inlägg du skriver i en tråd måste tillföra något nytt. Det är alltså inte tillåtet att upprepa samma ståndpunkt om och om igen (till skillnad från att framföra nya argument, svara på annans inlägg, förtydliga sig o dyl.) eftersom det snabbt korkar igen en diskussion och inte för den framåt.
§A7 Det är endast tillåtet att skriva i forumet med ett och samma användarnamn. Skriver du med flera användare riskerar du direkt avstängning. Du får vara anonym, men människor ska kunna härleda dina inlägg till samma användare.


För att hålla ordning i forumen gäller dessa riktlinjer:
§B1 Skriv ordentliga rubriker när du skapar nya trådar, som beskriver innehållet.
o FEL: "Hjälp!"
o RÄTT: "Jag vet inte hur man gör rockad"
o FEL: "Jag vill spela!"
o RÄTT: "Vill någon spela ett snabbparti nu?"

§B2 Skriv inga onödiga inlägg (tex bara en smilie eller "hihi" eller liknande).
§B3 Svarar du på ett inlägg måste du hålla dig till ämnet.
§B4 Är du ointresserad av ett ämne, så gå inte in i debatten.
§B5 Ha inte privata diskussioner i forumet. Det är meddelandefunktionens syfte.


schackOnlines forum har moderatorer, vilkas uppgift det är att vägleda, hålla inläggen på en bra och sansad nivå, och varna och stänga av användare som inte håller sig till reglerna.

Efter upprepade överträdelser mot reglerna förbehåller sig moderatorerna rätten att stänga av användaren från forumet och/eller hela schackOnline på obestämd tid, samt att redigera/ta bort inlägg som inte tillför något konstruktivt eller saboterar ämnet.
Moderatorer kan varna användare om regler inte efterföljs eller om tillsägelse inte hörsammas.
Moderatorer kan ta bort/redigera inlägg om dessa strider mot regler och andra direktiv från SO admin.

Tack!

erik
Moderator
#2 Skrivet: 6 Nov 2006 10:40

Ett utdrag ur lagboken som förtydligande:

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Uppsikt över tjänsten
4 §
Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall, för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 §, ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden
5 §
Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla skall den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om
1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i
* 16 kap. 5 § (brottsbalken om uppvigling),
* 16 kap. 8 § (brottsbalken om hets mot folkgrupp),
* 16 kap. 10 a § (brottsbalken om barnpornografibrott) eller
* 16 kap. 10 b § (brottsbalken om olaga våldsskildring), eller
2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.
För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänsten.
Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten.

16 kap. §8 ur brottsbalken om hets mot folkgrupp

8 §
Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.
Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. Lag (2002:800).

Källa: Rättsnätet / Notisum

admin
Admin
#3 Skrivet: 17 Okt 2009 05:39

Lite om trådarna i forum:
http://schackonline.com/forum/1_45165_0.html#msg15 2594

Diskussion om schackprogram:
http://schackonline.com/forum/1_43959_0.html#msg85 340

Hur man gör diagram:
http://schackonline.com/forum/1_44504_0.html#msg11 4024

Medlemmarnas tankar om yttrandefrihet:
http://schackonline.com/forum/4_42652_0.html#msg46 940

All kommunikation bygger på ett samspel mellan sändare och mottagare. Går meddelandet inte fram, beror det på sändaren eller mottagaren, kanske bägge. Då finns i regel möjligheten att begära omsändning; med andra ord att fråga vad som menas med det man inte fattar. Detta bör då ske i hövlig ton, eftersom det inte alls är säkert att sändaren ensam bär skulden till att meddelandet ej uppfattats. Undvik därför att klaga på andra medlemmars språk.

Detta ämne är stängt. Du kan inte skicka svar.
 

Powered by forum software miniBB™ © 2001-2006