Verktyg

Denna sida samlar diverse verktyg som skapats i syfte att testa och utveckla några av de funktioner schackOnline använder sig av.

skapa schackdiagram Skapa schackdiagram genom att placera ut pjäserna på brädet. Du kan även lägga till en överskrift på ditt diagram och spara en länk så att du kan återkomma till ditt diagram, eller ge den till någon annan! Du kan också få en FEN-sträng på din position.
bobby fischer fischerandom Fischerandom-generator (även kallad Chess960). Generera en helt slumpmässig utgångsposition för ett Fischerandom-parti. Du har även möjlighet att skriva in en startpositions id-nummer för att få upp den på brädet och kunna återkomma till den.
rating kalkulator Ratingräknare. Räkna snabbt och enkelt ut ditt nya ratingtal med denna räknare.